AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 2.0 DO URZĄDZEŃ SUUNTO AMBIT2 R
Share

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 2.0 DO URZĄDZEŃ SUUNTO AMBIT2 R

Ulepszenia nawigacji i doskonalenia funkcjonalności urządzeń Suunto Ambit2 R. dostępne od 23 kwietnia 2014 r.

Monitorowanie namiaru za pomocą kompasu
Nowa funkcja blokady namiaru ułatwia monitorowanie namiaru. Naciśnij przycisk BACK LAP, kiedy kompas jest włączony, aby zablokować namiar na wyświetlaczu. Pojawia się wskaźnik zablokowanego namiaru, który pozostaje na wyświetlaczu do czasu ponownego naciśnięcia przycisku BACK LAP.

Uproszczona nawigacja na podstawie punktów trasy
Podczas nawigacji do punktu trasy lub punktu POI namiar pokazuje się teraz jako bezwzględny namiar od aktualnego położenia do punktu trasy. Dotychczas punktem odniesienia był kierunek poruszania się. W ten nowy sposób z łatwością znajdziesz swoje położenie na mapie znając punkt trasy, jego namiar i odległość od niego.

Skrót do menu
Jeśli istnieje ustawienie, które potrzebujesz często zmieniać, lub jeśli po prostu chcesz szybciej dotrzeć do elementu menu, możesz utworzyć skrót, nawigując do danej lokalizacji i przytrzymując przycisk VIEW. Skrót jest aktywny w trybie CZASU.