Jak naprawić problemy z połączeniem z Suunto Traverse (iPhone)?

Jak naprawić problemy z połączeniem z Suunto Traverse (iPhone)?

Jeśli można było połączyć zegarek z aplikacją, ale połączenie obecnie zawodzi, poniższe kroki mogą rozwiązać zaistniałe problemy:
Sprawdź, czy komunikacja Bluetooth jest włączona na telefonie komórkowym:
Aby wydłużyć żywotność baterii, niektóre urządzenia mobilne wyłączają komunikację Bluetooth po okresie bezczynności. Przejdź do ustawień urządzenia i upewnij się, że komunikacja Bluetooth jest włączona.

Zresetuj połączenie pomiędzy zegarkiem a aplikacją Movescount App:
9. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [NEXT] zegarka, aby wyświetlić menu Opcje.
10. Za pomocą przycisku [LIGHT LOCK] przejdź w menu do pozycji Łączność i zatwierdź wybór przyciskiem [NEXT].
11. Naciśnij przycisk [NEXT], aby wejść do menu Parowania, a następnie znowu naciśnij [NEXT], aby wybrać opcję Mobile App.
12. Wybierz opcję Rozłącz.
13. W aplikacji Suunto Movescount App dotknij ikony w prawej górnej części ekranu.
14. W widoku statusu zegarka dotknij opcję Details (Szczegóły) w lewym górnym rogu, a następnie przycisk Forget (Zapomnij).
15. W ustawieniach swojego telefonu przejdź do funkcji Bluetooth i usuń zegarek z listy podłączonych urządzeń, dotykając (i), a następnie opcję Zapomnij to urządzenie.
16. Uruchom urządzenie mobilne ponownie (opcjonalnie).
Następnie sparuj ponownie zegarek jak przy pierwszym łączeniu. Synchronizowanie i inne działania powinny działać normalnie po ukończeniu parowania.

Nie instaluj aplikacji Suunto Movescount App ponownie:
Jeśli zainstalujesz aplikację ponownie, wszystkie aktywności Move oczekujące na przesłanie do serwisu Suunto Movescount zostaną utracone, nawet jeśli są zapisane na zegarku. Ponowne zainstalowanie aplikacji nie rozwiąże problemów z łącznością.

Pomóż nam udoskonalić łączność zegarków Traverse z aplikacją Suunto Movescount App:
Chcemy zbierać informacje o błędach w łączności, aby nadal rozwijać naszą aplikację. W tym celu uprzejmie prosimy o przesłanie do nas dzienników diagnostycznych z telefonu komórkowego po wystąpieniu problemu z łącznością. Aby przesyłać dzienniki, otwórz swój profil w aplikacji, dotknij opcji Send Logs (Wyślij dzienniki) i potwierdź poprzez dotknięcie opcji Send Logs (Wyślij dzienniki).