Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Informácie o zariadení

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Používateľská príručka - 1.12

Informácie o zariadení

Podrobnosti o softvéri a hardvéri vašich hodiniek si môžete pozrieť v nastaveniach v položke General (Všeobecné) » About (O zariadení).