Suunto Spartan Sport Uporabniški priročnik - 1.12

Obvestilo o patentih

Obvestilo o patentih

Ta izdelek je zaščiten s patentnimi prijavami v postopku pridobivanja in ustreznimi nacionalnimi pravicami: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Vložili smo tudi dodatne patentne prijave.