Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 1.12

Pagsubaybay sa Aktibidad

Sinusubaybayan ng iyong relos ang pangkalahatang antas ng iyong aktibidad sa buong araw. Ito ay isang mahalagang salik kung nilalayon mo lang na maging fit at malusog o nagsasanay ka para sa isang paparating na kumpetisyon.

Mabuti ang maging aktibo, ngunit kapag nagsasanay nang matindi, kailangan mong magkaroon ng mga wastong araw ng pahinga na may mababang aktibidad.

Ang counter ng aktibidad ay awtomatikong nagre-reset sa hatinggabi araw-araw. Sa katapusan ng linggo (Linggo), ang relos ay nagbibigay ng isang buod ng iyong aktibidad sa pagpapakita ng iyong average para sa linggo at araw-araw na mga kabuuan.

Mula sa harapang display ng relos, mag-swipe pataas o pindutin ang lower button upang makita ang iyong kabuuang hakbang para sa araw.

ActivityMonitoring mga hakbang Spartan

Binibilang ng iyong relos ang mga hakbang gamit ang isang accelerometer. Ang kabuuang bilang ng hakbang ay naiipon 24/7, habang nagre-record rin ng mga sesyon ng pagsasanay at iba pang mga gawain. Gayunpaman, sa ilang mga tiyak na sports, tulad ng paglangoy at pagbisikleta, ang mga hakbang ay hindi mabibilang.

Bilang karagdagan sa mga hakbang, maaari mong i-tap ang display upang makita ang tinatayang mga calorie para sa araw.

ActivityMonitoring mga calorie Spartan

Ang malaking bilang sa sentro ng display ay ang tinantyang bilang ng mga aktibong calorie na nasunog mo sa ngayon. Sa ibaba nito makikita mo ang kabuuang mga calorie na nasunog. Ang kabuuan ay kinabibilangan ng parehong mga aktibong calorie at ang iyong Basal Metabolic Rate (tingnan sa ibaba).

Ang singsing sa parehong mga display ay nagpapahiwatig kung gaano ka kalapit sa iyong pang araw-araw na mga layunin na aktibidad. Ang mga target na ito ay maaaring isaayos sa iyong personal na kagustuhan (tingnan sa ibaba)

Maaari mo ring tingnan ang iyong aktibidad sa nakaraang pitong araw sa pamamagitan ng isang pag-swipe sa kanan. I-tap ang screen o pindutin ang middle button upang lumipat sa pagitan ng mga hakbang at mga calorie.

ActivityMonitoring mga hakbang linggo

Mga layunin sa aktibidad

Maaari mong ayusin ang iyong araw-araw na mga layunin para sa mga hakbang at mga calorie. Kapag nasa display ng aktibidad, i-tap at i-hold ang iyong daliri sa screen o panatilihing nakapindot sa middle button upang buksan ang mga setting ng layunin sa aktibidad.

Mga Layunin sa Aktibidad

Kapag itinatakda ang iyong mga layuning hakbang, tukuyin mo ang kabuuang bilang ng mga hakbang para sa araw.

Ang kabuuang calories na masusunog mo sa bawat araw ay batay sa dalawang salik: ang iyong Basal Metabolic Rate (BMR) at ang iyong pisikal na aktibidad.

Layunin sa Aktibidad mga calorie

Ang iyong BMR ay ang dami ng mga calorie na masusunog ng iyong katawan habang nagpapahinga. Ito ang mga calorie na kailangan ng iyong katawan upang manatiling mainit-init at magsagawa ng mga pangunahing kilos tulad ng pagkisap ng iyong mga mata o pagpintig ng iyong puso. Ang bilang na ito ay batay sa iyong personal na profile, kabilang ang mga salik na tulad ng edad at kasarian.

Kapag magtatakda ka ng layuning calorie, tukuyin mo kung gaano karaming calorie ang nais mong sunugin bilang karagdagan sa iyong BMR. Ito ang tinatawag na iyong mga aktibong calorie. Ang singsing sa palibot ng display ng aktibidad ay umuusad ayon sa kung gaano karaming aktibong calorie ang susunugin mo sa buong araw kumpara sa iyong layunin.