Suunto Spartan Trainer Wrist HR Gabay sa User - 1.11

Tema ng display

Upang gawing mas nababasa ang screen ng iyong relo habang nag-eehersisyo o nagna-navigate, maaari kang magpalipat-lipat sa maliwanag at madilim na tema.

Sa maliwanag na tema, maliwanag ang background ng display, at madilim ang mga numero.

Sa madilim na tema, baliktad ang contrast, kung saan madilim ang background at maliwanag ang mga numero.

Ang tema ay isang pangkalahatang setting na maaari mong baguhin sa iyong relo mula sa alinman sa mga opsyon mo sa sport mode, o setting ng navigation.

Upang baguhin ang tema ng display sa mga opsyon sa sport mode:

 1. Mula sa watch face, pindutin ang upper right button upang buksan ang launcher.
 2. Mag-scroll sa Ehersisyo at pindutin ang middle button.
 3. Pumunta sa alinmang sport mode at pindutin ang lower right button upang buksan ang mga opsyon ng sport mode.
 4. Mag-scroll pababa sa Theme at pindutin ang middle button.
 5. Mapalipat-lipat sa pagitan ng Maliwanag at Madilim sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right at lower right na mga button, at tanggapin sa pamamagitan ng middle button.
 6. Mag-scroll pabalik sa itaas upang lumabas sa mga opsyon sa sport mode at simulan (o lumabas) sa sport mode.

Upang baguhin ang display ng tema sa mga setting ng navigation:

 1. Pindutin ang upper right button upang buksan ang launcher.
 2. Mag-scroll sa Navigation at pindutin ang middle button.
 3. Mag-scroll pababa sa mga setting ng Navigation gaya ng inilalarawan sa itaas at ang middle button.
 4. Mag-scroll pababa sa Theme at pindutin ang middle button.
 5. Mapalipat-lipat sa pagitan ng Maliwanag at Madilim sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right at lower right na mga button at tanggapin sa pamamagitan ng middle button.
 6. Lumabas sa mga setting ng navigation sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa middle button.