Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.0

Содержание

Език и мерни единици

Можете да смените езика на часовника си и мерните единици от настройките в General (Общи) » Language (Език).