Share

Militära tester för Suunto Traverse-klockor

Testmetod 500.5 Lågt tryck (Höjd); Testmetod 501.5 Höga temperaturer, under användning, procedur II; Testmetod 501.5 Höga temperaturer, under förvaring, procedur I; Testmetod 502.5 Låga temperaturer, under användning, procedur II; Testmetod 502.5 Låga temperaturer, under förvaring, procedur I; Testmetod 503.5 Temperaturchock, procedur I-C; Testmetod 504.1 Kontaminering med vätskor, Testmetod 505.5 Solstrålning (Solsken), procedur II; Testmetod 506.5 Regn, procedur I, hårt regn; Testmetod 507.5 Fukt, Procedur II, förvärrad; Testmetod 510.5 Sand och damm, procedur Testmetod 509.5 Salthaltig dimma; II; Testmetod 512.5 Nedsänkning i vatten; Testmetod; 514.6 Vibration; Testmetod 516.6 Stötar; Testmetod 516.6 Fall; Testmetod 521.3 Is/Underkylt regn; Testmetod 524 Frysning/ Upptining, procedur I: Testmetod 509.5 Salthaltig dimma; Testmetod 504.1 Kontaminering med vätskor, procedur II, Testmetod 514.6 Vibration, kategori 24; Testmetod 516.6 Stötar, procedur I; Testmetod 516.6 Fall, procedur IV