Share

Miljö

Suunto engagerar sig för att skydda miljön och förhindra utsläpp genom ansvarsfull design, tillverkning och leverans av produkter och tjänster av högsta kvalitet. Suunto respekterar naturen i alla dess former.

Suuntos främsta miljöprinciper består av att:

  • välja hållbara material
  • minska avfallet och återvinna effektivt
  • samarbeta med leverantörer i syfte att förbättra miljöarbetet
  • spara energi inom alla verksamheter

Suunto har förbundit sig att uppfylla efterlevnadskraven i de länder där företaget verkar. Suunto har även förbundit sig att kontinuerligt förbättra miljöledningssystemet för att åstadkomma ett bättre miljöarbete. Suunto har följande certifieringar: ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Suuntos miljöledningssystem omfattas av följande:

  • Suuntos huvudkontor i Vanda
  • Suuntos produktionsanläggning i Vanda
  • Suuntos reparationscenter i Vanda