Share

MILJÖN

Suunto är engagerade i att bevara miljön genom ansvarsfull design, tillverkning och med sitt utbud av högkvalitativa sportklockor, instrument och tjänster till frilufts- och dykentusiaster. Suunto tar hänsyn till naturen i all sin verksamhet.

Suuntos viktigaste miljöprinciper är:

  • Att välja miljövänliga material och leverantörer
  • Att minska avfallet och effektivisera återvinningen
  • Att optimisera leverantörskedjan
  • Att spara energi över hela verksamheten

Suunto följer de lagar och andra krav som finns i de länder där Suunto verkar. Suunto är även engagerad i att förbättra och förhindra utsläpp. Suunto är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.