Share

Friluftsfunktioner

GPS

 • Komplett GPS (SiRFIV v2.2)
 • Justerbart GPS-fixeringsintervall (1 s, 60 s)
 • Platsbestämning med flera koordinatsystem
 • Riktmärkes- och ruttnavigering
 • Tillbaka till start
 • Rutt tillbaka
 • Banloggning, visning och delning*
 • Skapa intressepunkter (POI)
 • Ruttplanering*

HÖJDMÄTARE

 • GPS-höjd
 • Total uppstigning/nedstigning**
 • Vertikal hastighet**
 • Höjddiagram

KOMPASS

 • 3D-kompass med justering för deklination

* på Movescount.com
** Kräver att inställningen ’bäst’ används för GPS-precision