Share

Friluftsfunktioner

GPS

 • Komplett GPS (SiRFIV v2.2)
 • Justerbart GPS-registreringsintervall
 • Platsbestämning med flera koordinatsystem
 • Riktmärkes- och ruttnavigering
 • Tillbaka till start
 • Rutt tillbaka
 • Banloggning, visning och delning*
 • Skapa intressepunkter (POI)
 • Ruttplanering*

HÖJDMÄTARE

 • Höjdmätning med barometer
 • GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)
 • Total uppstigning/nedstigning
 • Vertikal hastighet
 • Höjddiagram

VÄDER

 • Barometriskt tryck och diagram
 • Temperatur
 • Soluppgång/solnedgång (Suunto App)
 • Stormvarning (Suunto App)
 • Tidvatteninformation (Suunto App)

* på Movescount.com