REF SS018746000 / Den här produkten produceras inte längre

SUUNTO D4i White

En lättanvänd dykdator med läge för fridykning och trådlös tryckmätning

EN MÅNGSIDIG DYKDATOR

Ett äventyr ska kunna leda vart som helst, utan onödiga begränsningar. Suunto D4i har smarta fridykningsfunktioner och möjlighet till trådlös avläsning av flasktryck och återstående gastid. Dyk precis som du vill – du kommer att förvånas över hur långt du kommer på ett enda andetag.

PRODUKTHÖJDPUNKTER

 • 4 lägen inklusive fridykning
 • Lätt vikt
 • Trådlös tryckmätning som tillval
 • Suunto RGBM
Programuppdatering för Suuntos D-serie

Programuppdatering för Suuntos D-serie, januari 2016

Programuppdateringen ger förbättrad användarvänlighet och prestanda för Suunto DX, Suunto D6i, Suunto D6i Novo, Suunto D4i och Suunto D4i Novo. Läs mer om programuppdateringen.

 • Kontinuerlig dekompressionsalgoritm - Suunto RGBM
 • Fyra lägen: luft, nitrox, fridykning och off
 • Innovativ apnea-timer och en timer i lägena luft/nitrox
 • Uppdateringsbar firmware
 • Trådlös tryckmätning som tillval – som ger aktuellt flasktryck och återstående gastid
 • Inbyggd dykplanerare
 • Detaljerade grafiska loggar och dykdata på din PC/MAC med DM5-programmet
Innehåll
Suunto D4i med vitt elastomerarmband, USB-kabel för D-serien och svart förlängningsarmband, repskydd (2 st) och bruksanvisning, dykmanualer på DVD, snabbguide och juridisk broschyr om dykning med garantiinformation
Mått 48,6  x  43,8  x  16  mm
Vikt 85 g
Mått 1,91  x  1,72 x  0,63 "
Vikt 3 oz
Material i infattning: Rostfritt stål
Material i glas: Mineralglas
Material i boett: Komposit
Material i armband: Elastomer
Suunto D4i White – Tekniska specifikationer
Material i infattning: Rostfritt stål
Material i glas: Mineralglas
Material i boett: Komposit
Material i armband: Elastomer
Vikt 85 g
Vattentäthet 100 m (ISO 6425, EN 13319)
Batteritid i tidläge 2 år
Batterilivslängd 100 dyk/år 1,5 år
Batterityp CR 2450
Tid, datum
Alarmklocka 1 dagligt alarm
Dubbla tidszoner
Stoppur
Språk EN
Bakgrundsbelysning elektroluminiscent
Justerbar bakgrundsbelysning varaktighet: av, 5, 10, 20, 30, 60 sek
Visningstyp matris
Displayupplösning 49 x 22
Batteristatus indikator för låg batterinivå
Metriska/brittiska enheter
Dataöverföring USB-kabel (tillval)
Anslutbarhet (mellan enheter) induktiv
Kompatibel med DM5
Kompatibel med Movescount med DM5
Driftstemperatur 0 °C till +40 °C / +32 °F till +104 °F
Förvaringstemperatur -20 °C till +50 °C / -4 °F till +122 °F

DYKFUNKTIONER

Maximalt användningsdjup (EN 13319) 100 m
Nitrox (och luft)
Fridykning
Gauge
Dyktid 0 till 999 min
Yttid 0 till 99 tim 59 min
Flygförbudstid
Säkerhetsstopp
Djupstopp
Visning av uppstigningstid 0 – 199 min (- - efter 199)
Beräkning av CNS/OTU (OLF)
Trådlös tryckmätning tillval
Dekompressionsmodell SUUNTO RGBM
Personlig justering 0 – 2
Höjdjustering 0–300 m / 300–1 500 m / 1 500–3 000 m
Gaser 1 gas (syre 21–50 %)
Max pO2 för gas 1,2 – 1,6
Timer
Planerare för dyk utan dekompression
Loggboksminne ~140 tim (20 sek samplingsfrekvens)
Bokmärken i loggbok
Samplingsfrekvens för loggbok 10, 20, 30, 60 sek (1, 2, 5 sek fridykning)
Dykhistorik livslängd
Dyktid
Maxdjup
Flasktryck
Högt pO2 (hyperoxiskt)
Alltför snabb stigning
Överträdelse av dekompressionstak
Överträdelse av djupstopp
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 %
Apnea-timer (O2/CO2-tabeller)
Antal fridykningar
Fridykningshistorik per dag
Total historik för fridykning livslängd
Meddelande om djup ja (5)
Meddelande om yttid

FRILUFTSFUNKTIONER

Temperaturvisning -20 °C till +50 °C (± 2 °C) / -9 °C till +122 °F (± 3,6 °F)
Temperaturnoggrannhet 1 °C / 1,5 °F
Temperatur

TRÄNINGS- OCH SPORTFUNKTIONER

BRUKSANVISNINGAR

Få reda på allt du behöver veta, från inställningar till felsökning. Hämta bruksanvisningen nu.

SÅ HÄR GÖR DU-VIDEOR

Utforska nya funktioner, få användbara tips, få stegvis anvisningar och få reda på hur andra använder sina Suunto-enheter. 

Titta på våra videor.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Hitta ett auktoriserat serviceställe eller en Suunto-återförsäljare där du bor.

Öppna Hitta återförsäljare.

Programuppdatering för Suuntos D-serie

Programuppdatering för Suuntos D-serie, januari 2016

Programuppdateringen ger förbättrad användarvänlighet och prestanda för Suunto DX, Suunto D6i, Suunto D6i Novo, Suunto D4i och Suunto D4i Novo. Läs mer om programuppdateringen.

SKRIV TILL OSS

Vi erbjuder support på engelska, finska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska, svenska och tyska.

1. Kontakta oss via MySuunto.

LOGGA IN

REGISTRERA DIG

Vad är MySuunto?

2. Eller lämna ditt meddelande nedan (ingen registrering krävs)

 LÄMNA EN FRÅGA


Vi svarar inom 72 timmar om inte problemet kräver mer omfattande analys.

RING OSS

Support på engelska dygnet runt, sju dagar i veckan:

 • Australien +61 1800 240 498 (avgiftsfritt)
 • Nya Zeeland +64 988 75 223 
 • Storbritannien +44 20 360 805 34
 • USA +1 855 258 0900 (avgiftsfritt)

Support ges vardagar mellan kl. 9.00 och 17.00 lokal tid:

 • Österrike +43 72 088 3104
 • Kanada +1 800 267 7506 (avgiftsfritt) – tryck 3 och sedan 1 för teknisk support (engelska)
 • Kina +86-010-84054725
 • Finland +358 94 245 0127
 • Frankrike +33 48 168 0926
 • Tyskland +49 893 803 8778
 • Italien +39 029 475 1965
 • Japan +81 34 520 9417 (mellan kl. 10 och kl. 18)
 • Nederländerna +31 10 713 7269 (på engelska)
 • Ryssland +7 499 918 7148
 • Spanien +34 911 143 175
 • Sverige +46 85 250 0730
 • Schweiz +41 44 580 9988

Om ditt land inte finns med i listan, debiteras samtalet enligt operatörens taxa för utlandssamtal. Samtalet kan komma att övervakas eller spelas in för kvalitetskontroll och i utbildningssyfte.

Träningsklockor, dykdatorer och precisionsinstrument

SUUNTO BEGRÄNSAD GARANTI

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b) ersätta produkten, eller c) återbetala produkten i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar i det land där produkten har köpts, såvida inte landets lagar anger något annat.

Garantiperiod

Garantiperioden börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köper produkten.
Garantiperioden är två (2) år för produkter om inget annat anges.
Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive men inte begränsat till trådlösa sensorer och sändare, laddare, kablar, laddningsbara batterier, remmar, armband och slangar.

Undantag och begränsningar

Denna begränsade garanti omfattar inte:

 1. a) normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller krossats
 2. trycksaker och förpackningsmaterial
 3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
 4. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret, eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Denna begränsade garanti är inte verkställbar om:

 1. produkten eller tillbehöret har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
 2. produkten eller tillbehöret har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
 3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställts av Suunto efter eget gottfinnande
 4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier inklusive men inte begränsat till solskyddsmedel och myggmedel.

Tillgång till Suuntos garantiservice

Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Anvisningar om hur du får tillgång till garantiservice finns på www.suunto.com/warranty. Du kan även kontakta en lokal auktoriserad Suunto-återförsäljare eller ringa Suuntos kundtjänst.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är giltigt enligt gällande lag, utgör denna begränsade garanti din enda kompensation och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade fördelar, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

Fältkompasser

SUUNTO BEGRÄNSAD GARANTI
Suunto garanterar att företaget under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att ersätta defekter i material eller utförande utan kostnad, antingen genom a) reparation, b) utbyte mot liknande produkt eller c) återbetalning, enligt villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti omfattar inte a) slitage, b) ovarsam hantering, c) modifieringar, d) exponering för kemiska ämnen eller e) felaktig användning. I den utsträckning detta är tillåtet i lokal lag gäller att a) denna begränsade garanti endast är giltig i inköpslandet och att b) köpbevis ska uppvisas i samband med begäran om garantiservice.

Garantiperiod
Begränsad livstidsgaranti:
Gäller kompasser av modellerna Suunto A, M, MC, MB och Clipper.
Garantiperioden begränsas fram till den rimliga tid då produkten rimligen inte längre går att använda på grund av slitage.

Begränsad tvåårsgaranti:
Gäller kompasser av modellerna Suunto Arrow, Orca-Pioneer och KB.
Den begränsade garantiperioden är två (2) år från datumet från det ursprungliga köpet i butiken.

Ansvarsfriskrivning/Limitation of Liability
I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET I GÄLLANDE LAG, UTGÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI DIN ENDA KOMPENSATION OCH ÅSIDOSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR OCH FÖRLUSTER SOM KAN MEDFÖRA SKADESTÅND. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRSENINGAR AVSEENDE UTFÖRANDE AV GARANTISERVICE.
© Suunto Oy 12/2013. Med ensamrätt.
Suunto är ett registrerat varumärke som tillhör Suunto Oy.

 

Beställ reparation av din Suunto-produkt via vår onlinetjänst som finns i USA, Australien, Nya Zeeland och i 30 europeiska länder.

Om ditt land inte finns med i listan eller om du har en kompass eller ett precisionsinstrument, kan du hitta närmaste servicecenter med hjälp av Suuntos återförsäljarverktyg. Välj helt enkelt servicecenter och produktkategori.

Onlineservicebegäran

Onlineservicebegäran är tillgänglig i länderna nedan. Om ditt land inte finns med i listan eller om du har en kompass eller ett precisionsinstrument, kan du hitta närmaste servicecenter med hjälp av Suuntos återförsäljarverktyg. Välj helt enkelt servicecenter och produktkategori.

VIKTIGT!
Reparationer sker inom cirka sju arbetsdagar. Om produkten inte omfattas av garanti skickar vi ett prisförslag innan vi påbörjar arbetet. Om du väljer att inte reparera produkten returnerar vi den till dig. Du debiteras emellertid fortfarande för diagnos och frakt.

Så här fyller du i en onlineservicebegäran:

 • 1. Du behöver en giltig e-postadress, produktens serienummer och tillgång till skrivare.
 • 2. Välj ditt land i listan.
 • 3. Fyll i alla obligatoriska uppgifter. Det skapas automatiskt fraktdokument för utskrift. Bifoga dem tillsammans med produkten.
 • 4. När du har fått en bekräftelse från oss, ska du kontakta budfirman på numret vi anger och boka tid för upphämtning.
 • 5. Skicka inte med användarhandböcker, bruksanvisningar eller säljpaket tillsammans med produkten. Vi har ingen möjlighet att returnera dem till dig.
 • 6. Om reparationen inte omfattas av garantin skickar vi betalningsinformation via e-post. Säkra betalningar sker via PayPal.
 • 7. Så snart produkten har reparerats returneras den till den adress du uppgav i servicebegäran.

Australien

Belgien

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Hungary

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Norge

Nya Zeeland

Polen

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Tjeckien

Tyskland

USA

Österrike

Serviceställen

Suunto har ett brett nätverk av auktoriserade serviceställen i olika länder där du kan få hjälp med reparationer och underhåll. Du hittar närmaste serviceställe med Hitta Suunto-återförsäljare – välj helt enkelt serviceställe och produktkategori.

Du kan även kontakta Suuntos kundsupport för att få reda på hur du bäst underhåller din produkt.