Share
REF SS019540000

Suunto Vyper

Robust, flexibel och nitroxkompatibel dykdator

Laddar information om pris och tillgänglighet

Tillgänglighet: I lager
Gratis frakt över 1000
Pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd

DEN VÄLKÄNDA DYKDATORN

Suunto Vyper är en tålig och mångsidig dykdator med flera lägen, utformad för en lång rad olika dykförhållanden.

PRODUKTHÖJDPUNKTER

 • Lägen för air (luft), nitrox och gauge (mätare)
 • Bakgrundsbelysning
 • Suunto RGBM
 • Robust och tålig
 • Luft-, nitrox- och gaugelägen för olika dyksituationer
 • Enkel att använda både på handled och i konsol
 • Kontinuerlig dekompression med Suunto RGBM-algoritmen
 • Inbyggd dyksimulator och dykplanerare
 • Detaljerade grafiska loggar och dykdata på din dator med DM5-programmet
Innehåll

Suunto Vyper Silver, USB-kabel, dykmanualer på DVD, snabbguide och juridisk broschyr om dykning med garantiinformation

Mått 63,2  x  60,6  x  28,7  mm
Vikt 68 g
Mått 2,49  x  2,39 x  1,13 "
Vikt 2,4 oz
Material i infattning: Komposit
Material i glas: Akryl
Material i boett: Komposit
Material i armband: Elastomer
Suunto Vyper – Tekniska specifikationer
Material i infattning: Komposit
Material i glas: Akryl
Material i boett: Komposit
Material i armband: Elastomer
Vikt 68 g
Vattentäthet 80 m (ISO 6425, EN 13319)
Batteritid i tidläge 3 år
Batterilivslängd 100 dyk/år 2 år
Batterityp CR 2450
Batteriet kan bytas av användaren
Tid, datum
Alarmklocka 1 dagligt alarm
Språk EN
Bakgrundsbelysning elektroluminiscent
Justerbar bakgrundsbelysning varaktighet: 5–30 sek
Visningstyp 7 segment
Batteristatus indikator för låg batterinivå
Metriska/brittiska enheter
Dataöverföring USB-kabel
Kompatibel med DM5
Kompatibel med Suunto Movescount med DM5
Driftstemperatur 0 °C till +40 °C / +32 °F till +104 °F
Förvaringstemperatur -20 °C till +50 °C / -4 °F till +122 °F

DYKFUNKTIONER

Maximalt användningsdjup (EN 13319) 80 m
Nitrox (och luft)
Gauge
Dyktid 0 till 999 min
Yttid 0 till 99 tim 59 min
Flygförbudstid
Säkerhetsstopp
Visning av uppstigningstid 0 – 99 min (- - efter 99)
Beräkning av CNS/OTU (OLF)
Dekompressionsmodell SUUNTO RGBM
Personlig justering 0 – 2
Höjdjustering 0–300 m / 300–1 500 m / 1 500–3 000 m
Gaser 1 gas (syre 21–50 %)
Max pO2 för gas 1,2 – 1,6
Planerare för dyk utan dekompression
Loggboksminne ~36 tim (20 sek samplingsfrekvens)
Samplingsfrekvens för loggbok 10, 20, 30, 60 sek
Dykhistorik livslängd
Dyktid
Maxdjup
Högt pO2 (hyperoxiskt)
Alltför snabb stigning
Överträdelse av dekompressionstak
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 %

FRILUFTSFUNKTIONER

Temperaturvisning -9 °C till +50 °C (± 2 °C) / 16 °F till +122 °F (± 3,6 °F)
Temperaturnoggrannhet 1 °C / 1,5 °F
Temperatur

TRÄNINGS- OCH SPORTFUNKTIONER

HANDLEDNINGAR

Handledningarna innehåller en omfattande överblick av produktfunktionerna, hur du använder dem samt hur du hanterar riktlinjer och tekniska specifikationer.

Använd Adobe Reader för att visa dem.

INSTRUKTIONSFILMER

Utforska nya funktioner, få användbara tips, se steg-för-steg-anvisningar och ta reda på hur andra använder sina Suunto-produkter.

Titta på våra videor.

SÖKVERKTYG FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SERVICECENTER

Hitta ett auktoriserat servicecenter eller en Suunto-återförsäljare nära dig.

Öppna sökverktyget för återförsäljare.

Byte av batterier till dykdator och andra instrument

Suunto rekommenderar att alla batteribyten för dykdatorer och andra instrument utförs av ett auktoriserat servicecenter. Du hittar ditt närmaste servicecenter med Suuntos sökverktyg för återförsäljare – välj helt enkelt servicecenter och produktkategori. Du kan också få din Suunto-produkt reparerad med hjälp av en servicebegäran online. Länderna som erbjuder tjänsten listas på sidan för servicebegäran online.

Fördelar med att använda ett auktoriserat servicecenter:

 • Förutom batteriet byter man också ut o-ringar, packningar och andra mekaniska delar som är slitna eller skadade.
 • De nya batterierna har full kapacitet och delarna följer Suuntos riktlinjer, vilket säkerställer att batteriet håller så länge som utlovat och att produktens integritet förblir intakt.
 • Dykdatorn kommer inte att skadas av en plötslig elektrostatisk urladdning eftersom batteribytet sker i en säker miljö.
 • Efter servicen testas produkterna för att säkerställa att funktionerna fungerar på rätt sätt och att enheten är vattentålig.
 • Servicen utförs av personal som har utbildats av Suunto och som har rätt verktyg och reservdelar. Allt för att ge din dator bästa tänkbara service.
 • Suunto-produkter som har reparerats på ett auktoriserat servicecenter täcks av servicegaranti på tre (3) månader från reparationsdatumet.

Suunto DM5 hjälper dig att planera och logga dina dyk – för PC och Mac

Med Suunto DM5 kan du ladda ned dykloggar för avancerad analys och överföra detaljerade dykplaner till din dykdator. Programmet är gratis att ladda ner. Suunto DM5 finns på engelska, holländska, franska, finska, tyska, japanska, koreanska, spanska och kinesiska. Minimikrav för OS är: Mac 10.7 eller Windows XP. Läs mer om DM5.

Fördelar med att använda Suunto DM5:

 • Med Suuntos DM5:s grafiska dykplanerare kan du enkelt skapa dykprofiler samt hantera gaser och reservplaner. När du är klar kan du överföra gasval och annan viktig dykinformation till din dykdator (endast vissa modeller). Du kan även skriva ut instruktioner för gasblandning från DM5.
 • Efter dyket kan du överföra dykloggarna till DM5. Dina dyk sparas i loggboken där du kan granska, analysera och organisera dem efter datum, dyktyp och utrustning. Tagg-funktionen gör det lätt att markera och organisera dina dyk efter egna önskemål. Du kan välja flera dyk och jämföra dem med varandra.
 • Du kan också spara dina dyk i Suunto Movescount och dela dem med dina vänner.

Här kan du ladda ner Suunto DM5 gratis:

FÖR WINDOWS
FÖR MAC

KONTAKTA OSS

Vi erbjuder support på engelska, finska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska, svenska och tyska.

1. Kontakta oss via MySuunto

LOGGA IN

REGISTRERA DIG

Vad är MySuunto?

2. Eller skriv ditt meddelande nedan (ingen registrering krävs)

STÄLL EN FRÅGA

Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.  Ring oss om du behöver omedelbar hjälp.

 

RING OSS

Support på engelska, dygnet runt, sju dagar i veckan.


Kundtjänsten är öppen mellan kl. 9.00 och 17.00 på vardagar, lokal tid:

Om ditt land inte finns med i listan debiteras samtalet enligt operatörens taxa för utlandssamtal. Samtalet kan komma att övervakas eller spelas in för kvalitetskontroll och i utbildningssyfte.

SUUNTO BEGRÄNSAD GARANTI

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b) ersätta produkten, eller c) återbetala produkten i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar i det land där produkten har köpts, såvida inte landets lagar anger något annat.

Garantiperiod

Garantiperioden börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köper produkten.
Garantiperioden är två (2) år för produkter om inget annat anges.
Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive men inte begränsat till trådlösa sensorer och sändare, laddare, kablar, laddningsbara batterier, remmar, armband och slangar.

Undantag och begränsningar

Denna begränsade garanti omfattar inte:

 1. a) normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller krossats
 2. trycksaker och förpackningsmaterial
 3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
 4. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret, eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Denna begränsade garanti är inte verkställbar om:

 1. produkten eller tillbehöret har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
 2. produkten eller tillbehöret har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
 3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställts av Suunto efter eget gottfinnande
 4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier inklusive men inte begränsat till solskyddsmedel och myggmedel.

Tillgång till Suuntos garantiservice

Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Anvisningar om hur du får tillgång till garantiservice finns på www.suunto.com/warranty. Du kan även kontakta en lokal auktoriserad Suunto-återförsäljare eller ringa Suuntos kundtjänst.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är giltigt enligt gällande lag, utgör denna begränsade garanti din enda kompensation och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade fördelar, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

SUUNTO BEGRÄNSAD GARANTI
Suunto garanterar att företaget under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att ersätta defekter i material eller utförande utan kostnad, antingen genom a) reparation, b) utbyte mot liknande produkt eller c) återbetalning, enligt villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti omfattar inte a) slitage, b) ovarsam hantering, c) modifieringar, d) exponering för kemiska ämnen eller e) felaktig användning. I den utsträckning detta är tillåtet i lokal lag gäller att a) denna begränsade garanti endast är giltig i inköpslandet och att b) köpbevis ska uppvisas i samband med begäran om garantiservice.

Garantiperiod
Begränsad livstidsgaranti:
Gäller kompasser av modellerna Suunto A, M, MC, MB och Clipper.
Garantiperioden begränsas fram till den rimliga tid då produkten rimligen inte längre går att använda på grund av slitage.

Begränsad tvåårsgaranti:
Gäller kompasser av modellerna Suunto Arrow, Orca-Pioneer och KB.
Den begränsade garantiperioden är två (2) år från datumet från det ursprungliga köpet i butiken.

Ansvarsfriskrivning/Limitation of Liability
I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET I GÄLLANDE LAG, UTGÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI DIN ENDA KOMPENSATION OCH ÅSIDOSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR OCH FÖRLUSTER SOM KAN MEDFÖRA SKADESTÅND. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRSENINGAR AVSEENDE UTFÖRANDE AV GARANTISERVICE.
© Suunto Oy 12/2013. Med ensamrätt.
Suunto är ett registrerat varumärke som tillhör Suunto Oy.

 

Reparera din Suunto-produkt med vår servicebegäran online. Expandera fliken servicebegäran online nedan för att se om tjänsten är tillgänglig i ditt land.

Om ditt land inte finns med i listan, eller om du har en kompass eller ett precisionsinstrument, kan du hitta närmaste servicecenter med hjälp av Suuntos sökverktyg för återförsäljare. Välj helt enkelt servicecenter och produktkategori.

Servicebegäran online är tillgänglig i länderna nedan. Om ditt land inte finns med i listan, eller om du har en kompass eller ett precisionsinstrument, kan du hitta närmaste servicecenter med hjälp av Suuntos sökverktyg för återförsäljare Välj helt enkelt servicecenter och produktkategori.

VIKTIGT:
Reparationer sker inom cirka sju arbetsdagar. Om produkten inte längre täcks av garantin skickar vi ett prisförslag innan vi påbörjar reparationen. Om du tackar nej till prisförslaget skickar vi tillbaka produkten till dig och tar ut en fast avgift för analys och frakt. Avgiften kan variera beroende på var du bor.

Så här fyller du i en servicebegäran online:

 • 1. Du behöver en giltig e-postadress, produktens serienummer och tillgång till en skrivare.
 • 2. Välj ditt land i listan.
 • 3. Fyll i alla obligatoriska uppgifter. Fraktdokument som du kan skriva ut skapas automatiskt. Bifoga dem tillsammans med produkten.
 • 4. När du har fått en bekräftelse från oss ska du kontakta budfirman på numret vi anger och boka tid för upphämtning.
 • 5. Skicka inte med användarhandböcker, bruksanvisningar eller säljpaket tillsammans med produkten. Vi har ingen möjlighet att returnera dem till dig.
 • 6. Om reparationen inte omfattas av garantin skickar vi betalningsinformation via e-post. Säkra betalningar sker via PayPal.
 • 7. Så snart produkten har reparerats returneras den till den adress du uppgav i din servicebegäran.

Australien

Österrike

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Cypern

Tjeckien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malaysia

Malta

Nederländerna

Nya Zeeland

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Singapore

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

USA

Suunto har ett brett nätverk av auktoriserade serviceställen i olika länder där du kan få hjälp med reparationer och underhåll. Du hittar närmaste serviceställe med Hitta Suunto-återförsäljare – välj helt enkelt serviceställe och produktkategori.

Du kan även kontakta Suuntos kundsupport för att få reda på hur du bäst underhåller din produkt.