Share

Suunto Ambit3 Vertical programuppdatering 1.0.31, juli 2016

Programuppdateringen 1.0.31 för Suunto Ambit3 Vertical innehåller:

  • Ny popupskärm som informerar om att navigeringen har avvikit från rutten
  • Fel som gör att timern fryser om nollställning görs sista sekunden åtgärdat
  • Gränssnittsöversättningar av ”Navigation” och ”GPS mode” åtgärdade
  • Förbättrad synkronisering med Movescount
  • Extra varv i Movescounts varvtabell åtgärdat
  • Tillagd ”Loggpaus”-ton när toninställningen ”Knappar av” är vald
  • Problem med accelerationsmätaren åtgärdat
  • Problem med loggbokens GPS-spår åtgärdat
  • Problem som gör att BLE:n fastnar åtgärdat


Se till att du har den senaste versionen av Moveslink2 för att kunna genomföra uppdateringen.