Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.4

Vyhľadanie cesty späť

Vyhľadanie cesty späť

Ak používate GPS, športové hodinky Suunto Ambit3 Peak automaticky uložia miesto štartu cvičenia. Pomocou funkcie Vyhľadanie cesty späť vás športové hodinky Suunto Ambit3 Peak môžu viesť naspäť priamo do miesta štartu (alebo na miesto, kde sa zisťovala poloha GPS).

Vyhľadanie cesty späť:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku navigation (Navigácia).
  3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Find back (Vyhľadanie cesty späť) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. V zvolenom športovom režime sa pokyny pre navigáciu zobrazujú ako posledný displej.