Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Mått och vikt:

 • Längd 104,6 mm
 • Bredd: 60,5 mm
 • Längd 23,1 mm
 • Vikt 347 g

Driftsförhållanden

 • Normal höjdintervall: 0 till 3,000 m/10 000 fot över havets yta
  • Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
 • Förvaringstemperatur: -20°C to +50°C / -4°F to +122°F
 • Underhållscykel: 500 timmars dykning eller två år beroende av vilket som inträffar först
OBS:

Lämna inte dykdatorn i direkt solljus!

Djupmått

 • Temperaturkompenserad trycksensor
 • Maximalt användningsdjup: 150 m (överensstämmer med EN 13319)
 • Maximalt statiskt tryck: 15 bar (överensstämmer med EN 13319 och ISO 6425)
 • Exakthet: ± 1 % av full skala eller bättre från 0 till 150 m/492 fot vid 20 °C (överensstämmer med EN 13319)
 • Djupvisningsintervall: 0 till 300 m
 • Upplösning 0,1 m från 0 till 100 m; 1 m från 100 till 150 m

Temperaturvisning

 • Upplösning: 1 °C
 • Visningsräckvidd: -20 till +50 °C
 • Exakthet: ± 2 °C inom 20 minuters temperaturändring

Visas i dykläge med blandgas

 • Helium %: 0-95
 • Syre %: 5-99
 • Display för syrepartialtryck: 0,0–3,0 bar
 • CNS%: 0–500 % med 1 % upplösning
 • OTU: 0-500

Övriga displayer

 • Dyktid: 0 till 999 min
 • Yttid: 0 till 99 h 59 min
 • Dykräknare: 0 till 99 för upprepade dyk
 • Tid utan dekompression: 0 till 99 min (>99 över 99)
 • Uppstigningstid: 0 till 999 min (- - efter 999)
 • Takdjup: 3,0 till 150 m

Kalenderklocka

 • Exakthet: ± 25 s/månad (vid 20 °C)
 • 12/24 h-display

Kompass

 • Exakthet: +/- 15°
 • Upplösning: 1°
 • Max. lutning: 45 grader
 • Balans: global

Timer

 • Exakthet: 1 sekund
 • Visningsräckvidd: 0’00 – 99’59
 • Upplösning: 1 sekund

Loggbok

 • Samplingshastighet: 10 sekunder
 • Minneskapacitet: ungefär 200 timmars dykning

Modell för vävnadsberäkning

 • Suunto Fused™ RGBM algoritm (utvecklad av Suunto och Bruce R. Wienke, BSc, MSc, PhD)
 • 15 vävnadsrum
 • Vävnadsrummens halveringstider för kväve: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 och 720 min. Halveringstiderna för in- och utsläpp av gas är de samma.
 • Vävnadsrummets halveringstider divideras med en konstant faktor för att uppnå halveringstider för helium.
 • RGBM (variabla) M-värden baserade på dykvana och dykfel. M-värdena spåras upp till 100 timmar efter ett dyk
 • Exponeringsberäkningarna (CNS% och OTU) baseras på rekommendationer från RW Hamilton samt för närvarande accepterade tabeller för tidsgränser och principer.

Batteri:

 • Typ Laddningsbart litiumjonbatteri
 • Battertid: fulladdat, min. 20 h dyktid

Följande faktorer påverkar den förväntade livslängden:

 • De förhållanden under vilka enheten drivs och lagras (t.ex. temperatur/kyla). Under 10 °C är den förväntade livslängden ungefär 50- 75 % av den vid 20 °C.
 • Batteriets kvalitet. Vissa litiumbatterier kan tömmas oväntat, något som inte kan testas i förväg.
OBS:

Låg temperatur eller oxidering på batteriet kan aktivera batterivarningen även om batteriet har tillräcklig kapacitet. I så fall försvinner varningen normalt när dykläget aktiveras igen.

Radiomottagare

 • Kompatibel med Bluetooth® Smart
 • Kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz
 • Räckvidd: ~3 m/9,8 fot