Stegräknare

Suunto Kailash Användarguide - 2.0

Stegräknare

Stegräknaren finns som vy på huvudtidsskärmen och visar hur många steg du har tagit under dagen.

Du kan aktivera/inaktivera stegräknarvyn i alternativmenyn under ALLMÄNNA » Vyer » Steg.

Suunto Kailash räknar dessutom ut hur många steg du har tagit i genomsnitt per dag under de senaste 30 dagarna och visar snittet i din 7R-loggbok (se 7R loggbok.

Endast dagar då du tagit fler än 1000 steg tas med i beräkningen.

OBS:

Stegräkningen baseras på rörelser som mäts upp med hjälp av sensorer i din klocka. Värdena är endast uppskattningar och är inte menade för någon form av medicinsk behandling. De är till för att hjälpa dig leva ett aktivt och sunt liv.