Suunto Spartan Sport Användarhandbok – 1.9

Stör ej-läge

Stör ej-läget är en inställning som stänger av allt ljud och alla vibrationer, vilket gör läget användbart när klockan bärs när du går på teater eller i andra miljöer där du vill att den ska fungera som vanligt, utan att avge några ljud.

Så här aktiverar du Stör ej-läget:

  1. Tryck på mittknappen för att öppna snabbmenyn.
  2. Svep uppåt eller tryck på den nedre knappen för att bläddra till Stör ej-läget.
  3. Tryck på skärmen eller tryck på mittknappen för att bekräfta valet.

Öppna Stör ej Spartan

När du använder det här läget kan du aktivera bakgrundsbelysningen och kolla tiden genom att trycka på valfri knapp. När skärmen är på trycker du på den övre knappen för att stänga av Stör ej-läget.