Suunto Spartan Sport Användarhandbok – 1.9

Urtavlor

Suunto Spartan Sport har flera olika digitala och analoga urtavlor att välja mellan.

Så här ändrar du klockans urtavla:

  1. Öppna inställningen Urtavla (Urtavla) från startbilden, håll fingret nedtryckt på tidsdisplayen, eller håll mittknappen intryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ. Tryck sedan på ikonen Anpassa (Anpassa) eller mittknappen.

InContext menu Spartan

  1. Bläddra igenom förhandvisningar av urtavlan genom att dra uppåt eller nedåt, och tryck på den urtavla du vill använda.
  2. Bläddra igenom färgalternativen genom att dra uppåt eller nedåt och tryck på den färg du vill använda.

watchface color

Alla urtavlor har ytterligare information som datum och dubbla tidszoner. Tryck på displayen för att växla mellan vyerna.