Suunto Spartan Sport Användarhandbok - 1.12

Pekskärm och knappar

Pekskärm och knappar

Suunto Spartan Sport har en pekskärm och tre knappar som du kan använda för att navigera genom skärmar och funktioner.

Dra och tryck

 • flytta runt på skärmar och menyer genom att dra uppåt eller nedåt
 • dra åt höger eller vänster för att gå bakåt eller framåt bland skärmarna
 • visa fler skärmar och detaljer genom att dra vänster eller höger
 • välj ett objekt genom att trycka
 • visa alternativ information genom att trycka på skärmen
 • öppna menyn för aktuella alternativ genom att trycka och hålla ned
 • gå tillbaka till tidsskärmen från andra skärmar (förutom startbilden och inställningar) genom att trycka två gånger snabbt

Övre knappen

 • tryck för att flytta uppåt i skärmar och menyer

Mittknappen

 • tryck för att välja ett objekt eller visa ytterligare information
 • håll intryckt för att gå bakåt i inställningsmenyn
 • håll nedtryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

Nedre knappen

 • tryck för att flytta nedåt i skärmar och menyer

När du registrerar ett träningspass:

Övre knappen

 • pausa eller fortsätt registreringen genom att trycka
 • ändra aktivitet genom att hålla knappen intryckt

Mittknappen

 • tryck för att byta skärm
 • håll nedtryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

Nedre knappen

 • tryck för att markera ett varv
 • håll nedtryckt för att låsa och låsa upp knapparna