Suunto Spartan Sport Wrist HR Användarhandbok – 1.9

Stör ej-läge

Stör ej-läget är en inställning som stänger av allt ljud och alla vibrationer, vilket gör läget användbart när klockan bärs i en teater eller i andra miljöer där du vill att den ska fungera som vanligt, men att den inte ska avge några ljud.

Stör ej-läget förhindrar också klockan från att gå in i viloläge efter en period av inaktivitet. Du kan aktivera denna inställning tillsammans med daglig puls (se Daglig puls) för att få pulsregistrering när du har klockan på dig när du sover.

Så här aktiverar du Stör ej-läget:

  1. Tryck på mittknappen för att öppna snabbmenyn.
  2. Dra uppåt eller tryck på den nedre knappen för att bläddra till Stör ej-läget,
  3. Tryck på skärmen eller tryck på mittknappen för att bekräfta valet.

Öppna Stör ej Spartan

När du är i det här läget kan du aktivera bakgrundsljuset och kolla tiden genom att trycka på valfri knapp. När skärmen är på trycker du på den övre knappen för att stänga av Stör ej-läget.