Suunto Spartan Trainer Wrist HR Instruktionsbok - 1.10

Rutter

Du kan använda din Suunto Spartan Trainer Wrist HR för att navigera längs rutter. Planera din rutt i Suunto Movescount och överför den till din klocka nästa gång du synkroniserar.

Så här navigerar du en rutt:

 1. Tryck på knappen längst upp till höger för att öppna startbilden.
 2. Rulla till Navigering och tryck på mittknappen.

  Navigering ikon Trainer

 3. Rulla till Rutter och tryck på mittknappen för att öppna din lista med rutter.

  Ruttlista Trainer

 4. Rulla till rutten du vill använda och tryck på mittknappen.

 5. Tryck på den övre högra knappen för att börja navigeringen.
 6. Tryck på den övre knappen igen för att när som helst stoppa navigeringen.

  Rutt översikt Trainer

I den detaljerade vyn kan du zooma in och ut genom att hålla mittknappen intryckt. Justera zoomnivån med den övre och nedre knappen på höger sida.

Rutt zoom Trainer

På navigeringsskärmen kan du trycka på den nedre knappen för att öppna en lista med genvägar. Genvägarna ger dig snabb tillgång till navigeringsåtgärder som att spara din aktuella position eller välja en annan rutt för navigering.

Alla sportlägen med GPS har även ett ruttvalsalternativ. Se Navigera under träning.

Höjdnavigering

Om du navigerar på en rutt som har höjdinformation kan du också navigera baserat på upp- och nedstigning med hjälp av displayen för höjdprofil. När du befinner dig på navigeringsskärmen (där rutten visas) trycker du på mittknappen för att växla till skärmen för höjdprofil.

På displayen för höjdprofil visas följande information:

 • Högst upp: din nuvarande höjd
 • Mitten: höjdprofil med din nuvarande position
 • Längst ned: återstående upp- eller nedstigning (tryck på den övre vänstra knappen för att växla vy)

Höjdnavigering Trainer

Om du kommer för långt från rutten när du använder höjdnavigering visas meddelandet Utanför rutten på displayen för höjdprofil. Om detta meddelande visas rullar du ner till skärmen för ruttnavigering för att komma tillbaka på rätt spår innan du fortsätter med höjdnavigeringen.