Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 1.11

Tidtagarur

Klockan har ett stoppur för enkel tidsmätning. Tryck på den övre högra knappen för att rulla uppåt tills du ser ikonen för stoppuret. Välj med mittknappen.

Stoppur ikon Trainer

Starta stoppuret genom att trycka på den övre högra knappen.

Stoppur Spartan Trainer

Stanna stoppuret genom att trycka på den övre högra knappen. Forsätt genom att trycka på den övre högra knappen. Tryck på den nedre högra knappen för att återställa stoppuret.

Tryck på den nedre högra knappen för att återställa stoppuret.

Stoppur pausa fortsätt Trainer

Avsluta stoppuret genom att hålla in mittknappen.