Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 1.11

Ikoner

Suunto Spartan Trainer Wrist HR använder följande ikoner:

ikon höjdhöjd
ikon höjdskillnadhöjdskillnad
ikon uppstigninguppstigning
ikon uppstigningstiduppstigningstid
ikon låsknapplås
ikon takttakt
ikon kalorierkalorier
ikon navigering platsnuvarande plats (navigering)
Ikon laddarladdar
ikon nedstigningnedstigning
ikon nedstigningstidnedstigningstid
ikon distansdistans
ikon varaktighetvaraktighet
ikon träning Spartanträning
ikon felfel
ikon tid på plan marktid på plan mark
ikon GPS hämtadGPS hämtad
ikon pulsmätningpulsmätning
ikon pulsmätning hämtadpulssensorsignal hämtad
ikon högsta punkten Spartanhögsta punkten
ikon inkommande samtalinkommande samtal
ikon loggbokloggbok
ikon låg batterinivålåg batterinivå
ikon lägsta punkten Spartanlägsta punkten
ikon aviseringmeddelande/avisering
ikon missat samtalmissat samtal
ikon navigeringnavigering
ikon ingen uppstigningingen uppstigning
ikon ingen nedstigningingen nedstigning
ikon utanför ruttutanför rutt
ikon tempotempo
ikon logg planeradplanerat Move
ikon POD hämtadPOD-signal hämtad
ikon powerPOD hämtadPower POD-signal hämtad
ikon högsta träningseffekthögsta träningseffekt
ikon återhämtningstidåterhämtningstid
ikon avisering uppdatering tillgängligprogramuppdatering tillgänglig
ikon stegsteg
ikon tidtagarurtidtagarur
ikon simtagsfrekvenssimtagsfrekvens (simning)
ikon klarklar
ikon synkroniserarsynkroniserar
ikon inställningar Spartaninställningar