Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 1.12

Egenskaper

Egenskaper

Aktivitetskontroll

Klockan håller koll på din totala aktivitetsnivå under dagen. Det är en viktig funktion oavsett om du bara vill bli mer vältränad och hälsosam eller om du tränar inför en tävling. Det är bra att vara aktiv, men när du tränar hårt är det viktigt att du tar vilodagar med låg aktivitetsnivå.

Aktivitetsräknaren återställs automatiskt varje dag vid midnatt. I slutet av veckan tillhandahåller klockan en sammanfattning av din aktivitet.

Från klockans urtavla trycker du på den nedre högra knappen för att se dina steg för dagen.

Aktivitetsövervakning steg Spartan Trainer

Din klocka räknar dina steg med en accelerometer. Klockan räknar steg dygnet runt, sju dagar i veckan, även när du registrerar ett träningspass eller andra aktiviteter. Klockan räknar emellertid inte steg när du utför vissa sporter, till exempel när du simmar eller cyklar.

Utöver dina steg kan du trycka på den övre vänstra knappen för att se beräknat antal kalorier för dagen.

Aktivitetsövervakning kalorier Spartan Trainer

Det större numret på mitten av skärmen är det uppskattade antalet aktiva kalorier du har förbränt hittills. Under det här numret ser du totalt antal förbrända kalorier. Det totala numret inkluderar både aktiva kalorier och din normala basalomsättning (se nedan).

Ringen som visas på båda skärmarna visar hur nära du är dina dagliga aktivitetsmål. Dessa mål kan anpassas efter dina personliga preferenser (se nedan).

Du kan även kontrollera din aktivitet de senaste sju dagarna genom att trycka på den nedre vänstra knappen. Tryck på mittknappen för att växla mellan steg och kalorier.

Aktivitetsövervakning steg 7 dagar

Aktivitetsmål

Du kan anpassa dina dagliga mål för både steg och kalorier. Öppna skärmen för aktivitet och håll mittknappen intryckt för att öppna menyn för målsättningar.

Daily HR setting Trainer

När du ställer in målet för steg anger du det totala antalet steg för dagen.

Det totala antalet kalorier du förbränner varje dag är baserat på två olika faktorer: din basalomsättning (BMR) och din fysiska aktivitet.

Activity Goals calories Trainer

Din basalomsättning är antalet kalorier kroppen förbrukar vid vila. Det är de kalorier kroppen behöver för att hålla sig varm och utföra grundläggande funktioner som att blinka med ögonen eller få hjärtat att slå. Detta antal baseras på din personliga profil, som består av faktorer som ålder och kön.

När du ställer in ditt kalorimål anger du hur många kalorier du vill förbruka utöver din basalomsättning. Dessa är dina så kallade aktiva kalorier. Ringen runt aktivitetsskärmen går framåt beroende på hur många aktiva kalorier du förbrukar under dagen jämfört med ditt mål.

Direktpuls

På skärmen med direktpuls visas en ögonblicksbild av din puls. Skärmen visar din puls över 10 minuter i form av ett diagram, tillsammans med en uppskattning av din kaloriförbrukning per timme och din nuvarande puls.

Direktpuls Trainer

Så här visar du direktpuls:

  1. Från urtavlan trycker du på den nedre högra knappen för att rulla till skärmen för aktivitetsövervakning.
  2. Tryck på mittknappen för att öppna skärmen för direktpuls.
  3. Tryck på den övre knappen för att avsluta och gå tillbaka till urtavlan.

Daglig puls

På skärmen med daglig puls visas en 12-timmarsvy över din puls. Det här är värdefull information om exempelvis din återhämtning efter ett hårt träningspass.

På skärmen visas din puls under 12 timmar genom ett diagram. Diagrammet ritas upp med hjälp av din genomsnittliga puls beräknad utifrån perioder på 24 minuter. Du får dessutom en uppskattning av din genomsnittliga kaloriförbrukning per timme och din lägsta puls under en 12-timmarsperiod.

Din lägsta puls de senaste 12 timmarna är en god indikation på din återhämtning. Om den är högre än vanligt har du troligtvis inte återhämtat dig helt från ditt senaste träningspass.

Daglig pulsmätning Trainer

Om du registrerar ett träningspass återspeglar värdena för daglig puls den förhöjda pulsen och kaloriförbrukningen från din träning. Tänk dock på att diagrammet och förbrukningstakten visar ett genomsnitt. Om din maxpuls under träning är 200 slag/minut visar inte diagrammet det maxvärdet, utan genomsnittet från de 24 minuterna när du nådde maxpulsen.

Innan skärmen med information om daglig puls visas måste du aktivera funktionen för daglig puls. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i inställningarna under Aktivitet. Om du befinner dig på skärmen för aktivitetsövervakning kan du också öppna aktivitetsinställningarna genom att hålla mittknappen intryckt.

När funktionen för daglig puls är på aktiverar klockan den optiska pulssensorn med jämna mellanrum för att läsa av din puls. Detta minskar batteritiden något.

Daglig pulsmätning inställning Trainer

Efter att ha aktiverat pulssensorn behöver klockan 24 minuter innan den kan börja visa information om daglig puls.

Så här visar du daglig puls:

  1. Från urtavlan trycker du på den nedre högra knappen för att rulla till skärmen för aktivitetsövervakning.
  2. Tryck på mittknappen för att öppna skärmen för direktpuls och tryck sedan på mittknappen igen för att växla till skärmen för daglig puls.
  3. Tryck på den övre högra knappen för att avsluta och gå tillbaka till urtavlan.
OBS:

Efter en längre period utan aktivitet går klockan in i viloläge och stänger av den optiska pulsmätningen, t.ex. när du inte har klockan på dig eller sover djupt. Aktivera läget Stör ej om du vill registrera pulsmätning under natten (se Stör ej-läge).