Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 1.12

Registrera ett träningspass

Registrera ett träningspass

Utöver aktivitetsövervakning dygnet runt kan du även använda din klocka för att registrera dina träningspass eller andra aktiviteter. På så sätt får du detaljerad feedback och kan följa din utveckling.

Registrera ett träningspass:

 1. Sätt på dig pulsmätaren (valfritt).
 2. Tryck på knappen längst upp till höger för att öppna startbilden.
 3. Rulla upp till träningsikonen och välj med mittknappen.

  Träningsikon Spartan Trainer

 4. Tryck på den övre högra knappen eller den nedre högra knappen för att bläddra bland sportlägen. Tryck på mittknappen för att välja ett läge du vill använda.

 5. Beroende på vad du använder med sportläget (t.ex. puls, GPS eller fot-POD) visas ett antal olika ikoner ovanför startindikatorn. Dessa blinkar i grått under en signalsökning och lyser grönt när en signal har etablerats. Du kan vänta på att varje ikon växlar till grönt eller börja registreringen så fort du vill genom att trycka på mittknappen.

  Börja träningen

 6. Under registreringen kan du växla mellan displayer med mittknappen.

 7. Tryck på den övre högra knappen för att pausa registreringen. Avsluta och spara med den nedre högra knappen eller fortsätt med den övre högra knappen.

  Registrering pausad

Om sportläget du valt har olika alternativ, t.ex. ett inställt mål för varaktighet, kan du ändra dessa alternativ innan du börjar registreringen genom att trycka på den nedre högra knappen. Du kan även ändra alternativ för sportläget under en registrering genom att hålla mittknappen intryckt.

Träningsalternativ 2

Håll den övre högra knappen intryckt för att växla mellan sporter i multisportläget.

När registreringen har avslutats får du en fråga om hur det kändes. Du kan svara på frågan eller hoppa över den (se Feeling). Sedan visas en sammanfattning av aktiviteten som du kan bläddra igenom med hjälp av de övre och nedre knapparna på höger sida.

Ta bort registreringar som du inte vill behålla genom att bläddra längst ner till Ta bort och sedan bekräfta med mittknappen. Du kan även ta bort loggar på samma sätt från loggboken.

Logg ta bort Trainer

Navigera under träning

Du kan navigera en rutt eller navigera till en intressepunkt medan du registrerar ett träningspass.

Sportläget du använder måste ha GPS aktiverat för att kunna få åtkomst till navigeringsalternativen. Om sportlägets GPS-precision är OK eller Bra ändras GPS-precisionen till Bäst när du väljer en rutt eller intressepunkt.

Så här navigerar du under träning:

 1. Skapa en rutt eller intressepunkt i Suunto Movescount och synkronisera klockan om du inte redan har gjort det.
 2. Välj ett sportläge som använder GPS och tryck sedan på den nedre högra knappen för att öppna alternativen.
 3. Rulla till Navigering och tryck på mittknappen.
 4. Bläddra igenom navigeringsalternativen och välj ett alternativ med mittknappen.
 5. Rulla till rutten eller intressepunkten du vill använda och tryck på mittknappen.
 6. Tryck på den övre högra knappen. Det här steget tar dig tillbaka till alternativen för sportlägen. Rulla upp till startvyn och starta registreringen som vanligt.

Under träningen trycker du på mittknappen för att rulla till navigeringsskärmen där rutten eller intressepunkten du har valt visas. Mer information om navigeringsskärmen hittar du i Navigera till en intressepunkt och Rutter.

När du befinner dig på den här skärmen kan du trycka på den nedre knappen för att öppna navigeringsalternativen. Från navigeringsalternativen kan du till exempel välja en annan rutt eller intressepunkt, kolla dina aktuella koordinater samt avsluta navigeringen genom att välja Spår.

Alternativ för energisparlägen i sportlägen

Det effektivaste sättet att förlänga batteritiden när du använder sportlägen med GPS är att justera GPS-precisionen (se GPS-precision och energiförbrukning). Om du vill förlänga batteritiden ytterligare kan du justera följande alternativ:

 • Tidsgräns för display: normalt sett är skärmen på under träningen. Om du aktiverar en tidsgräns för displayen stängs skärmen av efter 10 sekunder för att spara på batteriet. Aktivera skärmen igen genom att trycka på valfri knapp.

Så här aktiverar du alternativ för energisparlägen:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att trycka på den nedre knappen.
 2. Rulla ner till Energisparläge och tryck på mittknappen.
 3. Justera alternativen för energisparlägen efter behov och håll mittknappen intryckt för att avsluta.
 4. Rulla tillbaka till startvyn och starta din träning som vanligt.
OBS:

Även om funktionen Tidsgräns för display är aktiverad kan du fortfarande få mobilaviseringar samt ljud- och vibrationsaviseringar. Andra visuella hjälpmedel som popup-fönstret för autopaus visas inte.