Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 1.12

Knappar

Suunto Spartan Trainer Wrist HR har fem knappar som du kan använda för att navigera mellan skärmar och funktioner.

Träningsknappar

1. Övre vänstra knappen

 • tryck för att aktivera bakgrundsbelysningen
 • tryck för att visa ytterligare information

2. Övre högra knappen

 • tryck för att flytta uppåt i skärmar och menyer

3. Mittknappen

 • tryck för att välja ett objekt eller visa ytterligare information
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella genvägar

4. Nedre vänstra knappen

 • tryck för att gå tillbaka

5. Nedre högra knappen

 • tryck för att flytta nedåt i skärmar och menyer

Knapparna har olika funktioner när du registrerar ett träningspass:

1. Övre vänstra knappen

 • tryck för att visa ytterligare information

2. Övre högra knappen

 • tryck för att pausa eller fortsätta registreringen
 • håll intryckt för att ändra aktivitet

3. Mittknappen

 • tryck för att byta skärm
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

4. Nedre vänstra knappen

 • tryck för att byta skärm

5. Nedre högra knappen

 • tryck för att markera ett varv
 • håll intryckt för att låsa och låsa upp knapparna