Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 1.12

Batteri

Batteritiden efter en laddning beror på hur klockan används och under vilka förhållanden. Vid låg temperatur minskar exempelvis batteritiden efter en laddning. Kapaciteten hos laddningsbara batterier försämras i allmänhet över tid.

OBS:

I händelse av onormal försämrad kapacitet som orsakas av ett defekt batteri täcker Suuntos garanti byte av batteri i ett år, eller högst 300 laddningstillfällen, beroende på vilket som infaller först.

När laddningsnivån är mindre än 10 % visas en batteriikon på klockan. Om batterinivån sjunker väldigt lågt aktiverar klockan ett energisparläge och visar en laddningsikon.

Batterinivå kritisk Spartan Trainer

Ladda klockan med den medföljande USB-kabeln. När batterinivån är tillräckligt hög inaktiverar klockan energisparläget.

Varning:

Ladda endast klockan med USB-adaptrar som följer standarden IEC 60950-1 för begränsad strömförsörjning. Om du använder en adapter som inte följer denna standard kan klockan skadas eller fatta eld.