Suunto Spartan Ultra Användarhandbok - 1.12

Intervallträning

Intervallträning

Intervallträning är en vanlig träningsform som består av upprepade träningsmoment med hög och låg intensitet. Med Suunto Spartan Ultra kan du skapa din egen intervallträning för varje sportläge på klockan.

Det finns fyra delar att ställa in för intervallträning:

 • Intervaller: reglage som aktiverar eller inaktiverar intervallträning. När du aktiverar intervallträning läggs en skärm till i sportläget.
 • Repetitioner: antalet intervaller + den återhämtning du vill göra.
 • Intervall: längden på ett intervall med hög intensitet baserat på distans eller varaktighet.
 • Återhämtning: längden på viloperioden baserat på distans eller varaktighet.

Tänk på att du måste befinna dig i ett sportläge som mäter distans om du vill använda distans när du ställer in dina intervaller. Mätningen kan baseras på GPS eller göras från t.ex. en Foot POD eller Bike POD.

OBS:

Om du använder intervaller kan du inte aktivera navigering.

Så här tränar du med intervaller:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att dra uppåt eller trycka på den nedre knappen.
 2. Bläddra ned till Intervaller och tryck på inställningen eller på mittknappen.
 3. Aktivera intervaller och justera inställningarna enligt anvisningarna ovan.

  Inställningar för intervallträning

 4. Rulla tillbaka till startvyn och starta din träning som vanligt.

 5. Svep åt vänster eller tryck på mittknappen tills du kommer till intervallskärmen. Tryck på den övre knappen när du är redo att starta intervallträningen.

  Start av intervallträning

 6. Om du vill stoppa intervallträningen innan du har genomfört alla repetitioner håller du mittknappen intryckt för att öppna alternativen för sportläget. Avaktivera sedan Intervaller.

OBS:

När du befinner dig på intervallskärmen fungerar knapparna som vanligt: trycker du till exempel på den övre knappen pausas inte bara intervallträningen utan även träningsregistreringen.

När du har stoppat en träningsregistrering avaktiveras intervallträning automatiskt för det sportläget. De andra inställningarna bibehålls däremot, så du kan enkelt starta samma träningspass nästa gång du använder sportläget.

Pulszoner

Pulszoner definieras som procentintervaller baserade på din maxpuls.

Som standard beräknas din maxpuls med följande ekvation: 220 - din ålder. Om du känner till din maxpuls kan du ändra standardvärdet.

Suunto Spartan Ultra har standardpulszoner och aktivitetsspecifika pulszoner. Standardzonerna kan användas för alla aktiviteter, men för mer avancerad träning kan du använda specifika pulszoner för löpning och cykling.

Ställa in maxpuls

Ställ in din maxpuls från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Standardzoner

 1. Tryck på maxpuls (högsta värde, slag per minut) eller tryck på mittknappen.
 2. Ställ in din nya maxpuls genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Default Max HR

 1. Tryck på ditt val eller tryck på mittknappen.
 2. Svep till höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen med pulszoner.
OBS:

Du kan även ställa in din maxpuls från inställningarna under Allmänna » Personliga.

Ställ in standardpulszoner

Ställ in dina standardpulszoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Standardzoner

 1. Rulla upp/ner och tryck på skärmen eller mittknappen när den pulszon du vill ändra är markerad.
 2. Ställ in din nya pulszon genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Default HR zone

 1. Tryck på ditt val eller tryck på mittknappen.
 2. Svep till höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen med pulszoner.

  OBS:

  Om du väljer Återställ på skärmen för pulszoner återställer du pulszonerna till standardvärdena.

Ställ in aktivitetsspecifika pulszoner

Ställ in dina aktivitetsspecifika pulszoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Avancerade zoner

 1. Tryck på aktiviteten (löpning eller cykling) du vill redigera eller tryck på mittknappen när aktiviteten är markerad.
 2. Tryck på mittknappen för att aktivera/inaktivera pulszonerna.
 3. Rulla upp/ner och tryck på skärmen eller mittknappen när den pulszon du vill ändra är markerad.
 4. Ställ in din nya pulszon genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Advanced HR Zone

 1. Tryck på ditt val eller tryck på mittknappen.
 2. Svep till höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen med pulszoner.

Använda pulszoner under träning

När du registrerar ett träningspass (se Registrera ett träningspass) visas en pulszonsmätare som är indelad i fem olika sektioner. Mätaren visas i sportlägets yttre kant på displayen (i alla sportlägen som stöder pulszoner). Mätaren visar i vilken zon du för närvarande tränar genom att denna zon lyser. Pilen på mätaren visar var i zonen du ligger.

Zone gauge

Dessutom finns det en specifik skärm för pulszoner i standarddisplayen för sportlägen. Zondisplayen visar din aktuella pulszon i fältet i mitten, hur länge du har befunnit dig i zonen och hur långt du har kvar (i slag per minut) till nästa högre eller lägre zon. Bakgrundsfärgen på stapeln visar också vilken pulszon du för närvarande tränar i.

Zone display

I träningssammanfattningen ser du detaljerad information om hur lång tid du legat i varje zon.