Suunto Spartan Ultra Användarhandbok – 1.9

Rutter

Du kan använda din Suunto Spartan Ultra för att navigera längs rutter. Planera din rutt i Suunto Movescount och överför den till din klocka nästa gång du synkroniserar.

Så här navigerar du en rutt:

  1. Öppna startbilden genom att svepa uppåt eller trycka på den övre knappen.
  2. Rulla till Navigering och tryck på ikonen eller mittknappen.

Navigation icon

  1. Rulla till Rutter och tryck på mittknappen för att öppna din lista med rutter.

Routes list

  1. Rulla till rutten du vill använda och tryck på mittknappen.
  2. Tryck sedan på den övre knappen för att börja navigeringen.
  3. Tryck på den övre knappen igen när som helst för att stoppa navigeringen.

Tryck på skärmen och växla mellan översiktskartan och en mer detaljerad vy.

Route overview

I den detaljerade vyn kan du zooma in och ut genom att trycka på skärmen eller hålla mittknappen intryckt. Justera zoomnivån med den övre och nedre knappen.

Route zoom

På navigeringsskärmen kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant eller trycka på den nedre knappen för att öppna en lista med genvägar. Genvägarna ger dig snabb tillgång till navigeringsåtgärder som att spara din aktuella position eller välja en annan rutt för navigering.

Alla sportlägen med GPS har även ett ruttvalsalternativ. Se Navigera under träning.

Höjdnavigering

Om du navigerar på en rutt som har höjdinformation kan du också navigera baserat på upp- och nedstigning med hjälp av displayen för höjdprofil. När du befinner dig på navigeringsskärmen (där rutten visas) sveper du åt vänster eller trycker på mittknappen för att växla till displayen för höjdprofil.

På displayen för höjdprofil visas följande information:

  • Högst upp: din nuvarande höjd
  • Mitten: höjdprofil med din nuvarande position
  • Längst ned: återstående upp- eller nedstigning (tryck på skärmen för att växla vy)

Altitude navigation

Om du kommer för långt från rutten när du använder höjdnavigering visas meddelandet Utanför rutten på displayen för höjdprofil. Om detta meddelande visas rullar du ner till skärmen för ruttnavigering för att komma tillbaka på rätt spår innan du fortsätter med höjdnavigeringen.