Suunto Spartan Ultra Användarhandbok - 1.11

Tidtagarur

Klockan har ett stoppur för enkel tidsmätning. Gå in på stoppuret genom att dra ned till och trycka på stoppursikonen.

Stopwatch icon

Tryck på startikonen eller den övre knappen för att starta stoppuret.

Stopwatch Spartan

Tryck på stoppikonen eller den nedre knappen för att pausa stoppuret. Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka på startikonen eller den övre knappen igen.

Nollställ stoppuret genom att trycka på nollställningsikonen eller den nedre knappen.

Stopwatch pause resume

Dra åt höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta stoppuret.