Suunto Spartan Ultra Kasutusjuhend: 1.9

POD-ide ja andurite sidumine

POD-ide ja andurite sidumine

Siduge kell Bluetooth Smarti POD-ide ja anduritega, et koguda treeningu salvestamise ajal lisateavet, nagu ratturi toodetud võimsus.

Seade Suunto Spartan Ultra toetab järgmisi POD-ide ja andurite tüüpe:

 • pulsi-;
 • jalgratta-;
 • võimsus-,
 • jala-.
MÄRKUS:

Kui lennure˛iim on sees, ei saa midagi siduda. Enne sidumist lülitage lennure˛iim välja. Vt: Lennure˛iim.

POD-i või anduri ühendamiseks tegutsege järgmiselt.

 1. Minge kella sätetesse ja valige Connectivity (Ühenduvus).
 2. Valige Pair sensor (Seo andur), et näha nimekirja anduritest.
 3. Nipsake alla terve nimekirja nägemiseks ja puudutage anduritüüpi, mille soovite ühendada.

Sensor list

 1. Sidumise lõpuleviimiseks järgige käekellal olevaid juhiseid (vt vajaduse korral anduri juhendit), vajutades järgmise etapi juurde liikumiseks keskmist nuppu.

Sensor paired

Kui anduril on nõutud sätteid, nagu vändapikkus jalgrattaanduril, palutakse teil väärtus sidumistoimingu ajal sisestada.

Kui andur on seotud, otsib käekell seda kohe, kui valite seda anduritüüpi kasutava sportimisrežiimi.

Täielikku nimekirja seotud seadmetest näete kellas sättes Connectivity (Ühenduvus) » Paired devices (Seotud seadmed).

Sellest nimekirjast saate vajaduse korral seadmeid eemaldada (lahutada). Valige seade, mille soovite eemaldada, ja puudutage valikut Forget (Unusta).

Jalaanduri kalibreerimine

Kui olete sidunud jalaanduri, kalibreerib käekell selle automaatselt GPS-i kasutades.

Esimeseks kalibreerimiseks valige sportimisrežiim, mis kasutab jalaandurit ja mille GPS-i täpsus on Best (Parim). Käivitage salvestamine ja jookske ühtlase tempoga horisontaalsel pinnal võimaluse korral vähemalt 15 minutit.

Algseks kalibreerimiseks jookske oma tavalise keskmise kiirusega ja seejärel lõpetage treeningu salvestamine. Järgmisel korral, kui kasutate jalaandurit, on kalibreerimine valmis.

Alati kui GPS-kiirus on saadaval, rekalibreerib käekell jalaanduri vajaduse korral automaatselt.

Jõu-POD-i kalibreerimine

Jõu-POD-ide (jõumõõtjate) puhul on vaja alustada kalibreerimist kella spordirežiimi valikutest.

Jõu-POD-i kalibreerimiseks tehke järgmist.

 1. Siduge jõu-POD kellaga, kui te seda veel teinud pole.
 2. Valige spordirežiim, mis kasutab jõu-POD-i, ja avage siis režiimi valikud.
 3. Valige Calibrate power POD (Kalibreeri jõu-POD) ja järgige kellal olevaid juhiseid.

Kui kalibreerimine on tehtud, saab spordirežiimi kasutamisel alati valikutest viimase kalibreerimise kuupäeva vaadata. Jõu-POD-i tuleks aeg-ajalt uuesti kalibreerida.