Share

Programvaruuppdateringar för Suunto Traverse

Programuppdateringarna förbättrar Traverse GPS-klockorna med nya funktioner och andra förbättringar. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringar så snart de finns tillgängliga.

Så här uppdaterar du din Suunto Traverse-klocka:
1. Installera Moveslink på din PC/Mac om du inte redan har gjort det.
2. Anslut din Traverse-klocka till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
3. Om det finns tillgängliga uppdateringar kommer klockan att uppdateras automatiskt.

Uppdateringar för Suunto Movescount App levereras via appbutiker, antingen automatiskt eller på det sätt som önskas.

De viktigaste uppdateringarna beskrivs i det här avsnittet. Det finns versionsinformation för alla uppdateringar via Moveslink när du gör uppdateringen.

2.0.12 är den senaste versionen för alla Suunto Traverse-modeller.