Har Suunto EON Core och Suunto EON Steel stöd för två eller fler trådlösa gasavläsningar på skärmen?

Suunto EON Core och Suunto EON Steel kan endast visa en trådlös gasavläsning i taget. Du kan ansluta upp till 10 loggar Tank POD-enheter till EON Core och EON Steel, men du kan bara se en gas åt gången.

Läs mer om att Tank POD:

EON Core

  • Användarhandbok för Suunto EON Core, avsnitt: Flasktryck

EON Steel

  • Användarhandbok för Suunto EON Steel, avsnitt: Flasktryck
  • Suunto EON Steel – Parkoppla med Suunto Tank POD (video

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto EON Core
Suunto EON Steel