Hur mycket påverkar displayens ljusstryka Suunto EON Cores batteritid?

Hur mycket påverkar displayens ljusstryka Suunto EON Cores batteritid?

Standardljusstyrkan på Suunto EON Core är 50 %.
Att öka eller sänka ljusstyrkan kan förkorta eller förlänga batteritiden med omkring 30 %. Detta är endast en uppskattning – andra faktorer, såsom temperatur, kan också påverka batteritiden.

Se även Suunto EON Cores användarhandbok i avsnitten:
Displayens ljusstyrka
Tekniska specifikationer – Batteri

HITTA MER SUPPORT FÖR:
Suunto EON Core