Vilken algoritm för dekompression använder Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Suunto EON Core och Suunto EON Steel använder algoritmen Suunto Fused™ RGBM.


Mer information om detta finns i:

  • Användarhandboken för Suunto EON Core, avsnitt: Suunto Fused RGBM
  • Användarhandboken för Suunto EON Steel, avsnitt: Suunto Fused RGBM
  • Suunto Fused RGBM – broschyr
  • Suunto Fused RGBM – YouTube-videor

 

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
Suunto EON Core
Suunto EON Steel