Hitta en återförsäljare eller ett servicecenter

Hur fungerar den optiska pulsmätningen på Spartan Wrist HR-klockor?

Spartan Sport Wrist HR och Trainer Wrist HR använder Valencells patenterade biometriska mätteknik PerformTek för pulsmätning på handleden.

Valencell är den ledande innovatören inom bärbar biometrisk datasensorteknik.

Pulsmätning på handleden sker med hjälp av lysdioder som läser av blodflödet i handleden.
Detta innebär att du kan se dina pulsdata under en viss aktivitet eller i vardagen utan att använda ett pulsbälte över bröstet.
Den optiska pulsmätaren på undersidan av klockan lyser in i användarens handled med lysdioder och mäter mängden ljus som sprids av blodflödet.

Detta baseras på det faktum att ljus som kommer in i kroppen sprids på ett förutsägbart sätt när blodflödets dynamik förändras, t.ex. vid förändringar av pulsen eller när blodvolymen förändras (hjärtminutvolym).

Mer information finns i Vad bör du veta om pulsmätning på handleden?

I guiden finns användbar information om pulsmätning på handleden i klockan:

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto Spartan Trainer Wrist HR
Suunto Spartan Sport Wrist HR
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro