Hur vet jag om det finns en ny programversion för min klocka?

När du har installerat SuuntoLink på din PC eller Mac ansluter du din Suunto-klocka till datorn med Suunto-kabeln. SuuntoLink informerar dig automatiskt om en ny programversion finns tillgänglig.

Du kan kontrollera vilken programversion du har på klockan:

1. Navigera till Inställningar >> Allmänt >> Om
2. Kontrollera versionsnumret under Programvara

Suunto.com finns information om de senaste programuppdateringarna, förbättringar och nya funktioner.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
SuuntoLink