Share

Kommande uppdateringar för Suunto Spartan och Movescount

Suunto Spartan-lösningen kommer att fortsätta förbättras med regelbundna uppdateringar i år och under 2017. Vi har ändrat utvecklingsplanen baserat på den feedback vi har fått via undersökningen ”Spartan gets stronger”. Först kommer vi att komplettera Spartan-lösningen med de egenskaper som utlovades från början, och sedan kommer vi att fortsätta förbättra produkten baserat på användarfeedback.

SuuntoLink-appen meddelar dig automatiskt om uppdateringar finns tillgängliga när du ansluter klockan till din dator via USB-kabeln.

1 mars – Nya anpassningsalternativ för sportlägen, diagram för puls, höjd och hastighet samt navigering med intressepunkter

Nya alternativ för att anpassa sportlägen

 • Upp till sju datafält per display
 • Nya anpassningsalternativ tillgängliga (t.ex. Effekt 10 s, Effekt 30 s)
 • Bassängsimning: anpassa bassängens längd.

Diagram i förinställda sportlägen (aktivitet och sammanfattning) för hastighet, puls och höjd

Identifiera och spara intressepunkter i navigeringsvyn. (Fas ett av funktioner för intressepunkter. Under fas två lanseras intressepunkter under träning)

Ny visualisering för att se och synkronisera tillgängliga POD-enheter vid träning

Automatisk kalibrering av Foot POD

Nya dagliga aktiviteter (dygnet runt):

 • Aktiva och metaboliska energireserver visar energiförbrukning från träning och stegräkning
 • Daglig kaloriförbrukning utöver aktiva kalorier
 • Veckosammanfattning (och dagligt genomsnitt) av energiförbrukning

Förbättringar/justeringar:

 • Precisare pulsstatus och förbränningstakt
 • Stöd för tomma fält i vyer för sportlägen
 • Möjlighet att frysa höjd när klockan inte rör på sig
 • Mer konsekvent pulsspårning (färre fall av misslyckade registreringar)
 • Positiva sportlägesskärmar (vit bakgrund)
 • Nu lättare att hitta flygplansläget under menyn Anslutningsmöjligheter

Under utveckling

 • Stöd för intervallträning
 • Navigering med intressepunkter under träning
 • Höjdnavigering
 • Daglig aktivitetsinformation (dygnet runt) på Suunto Movescount.com

25 JANUARI - GPS-FÖRBÄTTRINGAR

Uppdatering av GPS-förbättring:

Nya funktioner:
Nytt sportlägeval för att använda GLONASS med GPS i läget för högst pålitlighet

Förbättringar:
Ny GPS-firmware införd för att förbättra spårbarheten

Buggfixar:
Klocksynkningsproblem som fick träningstarten att stanna fixad

UPPDATERING 19 DECEMBER: ANPASSNING AV SPORTLÄGE

Nya funktioner:

Anpassning av sportläge levereras i faser och vi vill att du ska veta exakt vad som kommer i första fasen och hur du får ut det mesta av denna funktionalitet. Följ stegen nedan för att göra uppdateringen så smidig som möjligt.

Steg 1. Uppdatera SuuntoLink:
1. Koppla inte ihop klockan med datorn förrän du har uppdaterat SuuntoLink.
2. Öppna programvaran SuuntoLink på datorn.
3. SuuntoLink säger åt dig att uppdatera. Klicka på ”Uppdatera”. Bekräfta att du har version 2.1.50 eller senare av SuuntoLink. (Om du vill veta vilket nummer din version av SuuntoLink har väljer du Om i SuuntoLink-inställningarna.)

Steg 2. Uppdatera din Suunto Spartan:
1. Koppla ihop din Suunto Spartan Ultra eller Spartan Sport till datorn med medföljande USB-kabel.
2. Efter att klockan har anslutits öppnas Suuntolink automatiskt.
3. SuuntoLink säger åt dig att uppdatera programvaran.
Observera: Om du har Moves som inte har synkroniserats på klockan, ska du först synkronisera dem och sedan installera uppdateringen.

Information om första fasen av anpassning av sportlägen:

 • Du kan skapa och anpassa nya sportlägen från Suunto Movescount.com-klockor (när du är inloggad)
  • Kontrollera att programversionen i Suunto Spartan Ultra och Suunto Spartan Sport är (1.6.10)
  • De nya lägena kan skapas för alla aktiviteter i Suunto Movescount. Flera nya lägen kan skapas för varje aktivitet. Du kan skapa upp till 19 sportlägen åt gången som du sedan kan synkronisera med din Spartan.
  • Varje nytt anpassat sportläge kan namnges, och när det har synkroniserats visas det på listan över sportlägen på klockan när du startar ditt träningspass på Spartan.
 •  De lägen du kan skapa har följande möjligheter:
  • Det finns tre skärmar att ändra: Varvtabell med 4 fält, 5 fält och 3 kolumner. För närvarande går det inte att lägga till eller ta bort skärmar. Om sportläget använder GPS visas brödsmuleskärmen automatiskt under träningen.
  • Avancerade inställningar kan ändras både för de anpassade lägena och de vanliga Suunto-lägena.
  • Det finns fler än 30 variabler för anpassade skärmar. Det finns också nya variabler som för närvarande inte är tillgängliga i vanliga Suunto-lägen. (höjd, EPOC, PTE, temperatur och tid på dagen).

Ytterligare funktioner i uppdateringen:

Höjd- och barometertrend i Suunto Spartan Ultra
Följ höjdändringar och håll dig uppdaterad om väderförändringar i dagsvyn.

 • Visa planerade moves från Suunto Movescount på din Spartan
 • Visa aktivitetsspecifika sammanfattningar från dina fyra favoritaktiviteter de senaste 30 dagarna
 • Ställ in mål för aktivitetssteg och kalorier på din Spartan

Förbättringar

 • Aktivitetskalorier visar aktiva kalorier istället för totalt antal kalorier. Grundförbränningen av kalorier visas på skärmen för målinställning
 • Spartan Ultra: GPS-höjd vid hastigheter över 300 km/h för att visa höjd i flygplan med tryckkabin
 • Nu får du en varning om flygplansläget är aktiverat när du försöker synkronisera med Suunto Movescount eller para ihop klockan med en pod.

Buggfixar

 • Problemet med att användaren fastnar i träningsläget har åtgärdats
 • Saknad titel på skärmen för val av tjeckiska har lagts till
 • Extra radändringar i aviseringar på asiatiska språk har tagits bort
 • Pop up-fönstret för varv stängs alltid efter 8 sekunder
 • Tidsformatet för alarmklockan har nu justerats efter 24-timmarsinställningen
 • Bredder och positioner för anpassning till prefixet "MAX" i varvfönstret har åtgärdats
 • Automatisk paus aktiveras inte längre om GPS-signalen förloras
 • Krasch vid träningsstart när målet har angetts har åtgärdats
 • Fransk översättning av standby backlight har åtgärdats
 • Varaktigheten för pop up-fönstret för intervalläget är inte längre noll
 • Cykelkraftspodden funkar nu med andra poddar

Suunto Movescount uppdatering - nyaegenskaper

 • Stöd för anpassning av sportlägen i Spartan

UPPDATERING 30 NOVEMBER: UTVECKLINGSVERKTYG OCH PERSONBÄSTA NU PÅ SUUNTO MOVESCOUNT

Utvecklingsverktyg på Suunto Movescount
Den här uppdateringen innebär ett unikt och bättre sätt att svara på den ständiga frågan ”Har jag blivit bättre?” Utvecklingsverktyget inkluderar 7 sporter och över 100 mätvärden så att du kan följa din långsiktiga utveckling.

 • Utvecklingsverktyget ger trendinformation om löpning, cykling, MTB, simning, simning i öppet vatten, terränglöpning och triathlon
 • För varje sport visas 4–20 värden som du kan följa över en valbar tidsperiod
 • Värdena analyseras automatiskt, vilket gör det enkelt att följa till exempel ett 20 minuter långt FTP-test i cykling eller en löprunda du gör varje vecka
 • Utvecklingen kan visas på olika intensitetsnivåer genom att använda pulsbaserad filtrering


Personbästa på Suunto Movescount
Informationen om personbästa hjälper dig att svara på frågan: ”Hur bra är jag?” Den visar hur bra du är jämfört med din åldersgrupp.

 • Personbästa visas för löpning, cykling, MTB, simning, simning i öppet vatten, terränglöpning och triathlon
 • Personbästa visas som jämförelse med din åldersgrupp, i nivåer och procent
 • Information om personbästa kan visas för aktuellt år eller totalt

Uppdatering 10 november GPS-förbättringar, förbättrad pulsregistrering och en bättre sportupplevelse

Version 1.4.6 av den inbyggda programvaran för Spartan Ultra och Spartan Sport

Förbättringar

 • Felkorrigering av filtrering av GPS-signaler, vilket minskar antalet fall av stora platsförskjutningar vid GPS-spårning som en del användare har upplevt.
 • Överföring av komprimerade data för att få plats med fler träningspass i klockans loggbok.
 • Högre kvalitet på löprytm som mäts på handleden genom att ta bort overkliga toppar och dalar.
 • Felkorrigeringar med syfte att undvika onödiga klockåterställningar vid uppdatering av inbyggd programvara.

Nya funktioner

 • Funktionen för automatisk paus pausar träningen när hastigheten är nära noll. Den här funktionen hittar du i träningsalternativen i klockan eller i inställningen för sportläge på Movescount.com.
 • Träningsbelastningens varaktighet visas nu med större exakthet.
 • Ny vy för veckosammanfattning av steg på vänster sida om vyn för daglig aktivitet.

Buggfixar

 • Konsekventare pulsregistrering under träningspasset. Denna felkorrigering åtgärdar förekomsten av en plan linje vid pulsregistrering som vissa användare har upplevt.
 • Inställning av kompassdeklination förloras inte längre efter synkronsiering med Movescount.
 • Återhämtningstiden beräknas nu korrekt.
 • Simsträckan skiljde sig från Movescount-sammanfattningen
 • Vyn för triathlonövergång visades inte.
 • Cykelkraften hittades inte under cykelsträckan under triathlon.
 • Höjden var plan i triathlon-moves.
 • Höjd visas inte längre vid simning utomhus.
 • Krasch vid navigering under ett löpmove åtgärdat.
 • Stoppuret visar återställningsknappen även när tidsräkningen i stoppuret är noll.
 • Movetypen lagrades inte i Movet.

Kända problem

 • Cykelkraft med intervaller gör att användargränssnittet förlorar färg tills det uppdateras genom att scrolla.
 • Höjd visas fortfarande vid simning utomhus.

UPPDATERING 3 NOVEMBER: INSIKTER FRÅN TRÄNINGSGRUPPER PÅ SUUNTO MOVESCOUNT.COM

Insikter från träningsgrupper
Tack vare insikter från träningsgrupperna får du svar på den stora frågan: ”Hur blir jag bättre?” Exempelvis: Vad krävs för att jag ska kunna springa ett maraton på under 3 timmar, eller kommer jag att klara Ironman på under 11 timmar om jag har klarat en halv Ironman på 5 timmar?

 • Träningsinformation visas för valda mål
 • Mål finns tillgängliga för löpning, cykling, triathlon, mountainbike och trail running
 • Träningsinformationen baseras på tusentals träningspass för att du ska kunna se hur andra tränar för att nå liknande mål

Målnivåer visas i jämförbara värden för andra distanser. Om du till exempel ställer in ett mål för ett maraton på under 3 timmar visas detta som en halvmara på 1 timme och 24 minuter.

Vi har insett att mängden relevanta data för simning i öppet vatten och i bassäng var otillräcklig för att ge så pass tillförlitlig information att den kan tas med i den gemensamma träningsinformationen. 

UPPDATERING 27 OKTOBER: SUUNTO MOVESCOUNT APP FÖR ANDROID HAR NU STÖD FÖR SUUNTO SPARTAN ULTRA OCH SUUNTO SPARTAN SPORT

Suunto Movescount App för Android har nu stöd för Suunto Spartan Ultra- och Suunto Spartan Sport-klockor. Den här uppdateringen innehåller även förbättringar av Bluetooth-funktionen, navigering i appen och tillförlitligheten hos aviseringarna. Hämta appen på Google Play.

Appen har testats för de Android-modeller som listas i tabellen bredvid.

UPPDATERING 12 OKTOBER: ÄNDRING AV SPORTLÄGESINSTÄLLNINGAR

Sportlägesinställningarna kan ändras
Med den här uppdateringen kan du ändra sportlägenas förinställningar i Suunto Spartan Ultra- och Suunto Spartan Sport-klockor. Exempel på inställningar som ingår: GPS-noggrannhet, autovarv och anslutna POD-enheter.

Det här är bara det första steget på vägen mot sportlägesanpassning. Senare kommer du även att kunna skapa dina egna sportlägen och ändra informationsfält och displayer för att anpassa klockan efter dina behov. Fullt stöd för anpassning släpps senare i år.

Nya sportlägen och uppdateringar av befintliga sportlägen
Ett par nya sportlägen kommer att introduceras baserat på användarfeedback, till exempel simläge utan pulsmätning och trail running med effektmätning. Vi kommer dessutom uppdatera vissa befintliga sportlägen, till exempel kommer takt läggas till i lägen för löpning.

De förinställda sportlägesinställningarna kan ändras i sektionen Klockor i Suunto Movescount.

Den slutgiltiga utvecklingen och utprovningen av Suunto Spartans kompabilitet med appen Movescount för Android fortsätter, och vi kommer att släppa en uppdatering så fort vi är klara.

UPPDATERING 28 SEPTEMBER: FÖRBÄTTRADE FUNKTIONER FÖR DAGLIG ANVÄNDNING OCH TRÄNING, MÖJLIGHET ATT COACHA VARANDRA PÅ SUUNTO MOVESCOUNT.COM

Nya egenskaper lanseras för klockorna Suunto Spartan Ultra och Suunto Spartan Sport

Alarmklocka
Du kan välja att ha ett alarm som låter en gång, varje dag eller endast på vardagar.

Batteritidsindikator under träning
Du kollar enkelt återstående batteritid genom att trycka på skärmen under träning. Popup-informationen visar både aktuell tid och batterinivå.

Håll koll på din känsla för att undvika att träna för mycket
Efter att du har avslutat en registrering kan du ange hur du kände dig under träningen. Genom att följa din känslotrend kan du undvika att träna för mycket. På Suunto Movescount.com kan du se långsiktiga känslotrender

Radera de loggar du inte vill spara
Om du påbörjar en registrering av misstag eller registrerar en aktivitet som du inte vill synka med Movescount.com kan du radera registreringen direkt efter att den avslutas. Du kan även ta bort registreringen från loggboken genom att bläddra till slutet av loggboksinlägget och trycka på knappen radera.

Läs hela meddelanden
Para ihop Suunto Spartan med din mobil via Suunto Movescount-appen och få aviseringar i klockan. När du får ett meddelande kan du dra uppåt för att läsa hela texten.

Valbar färg på urtavlan
Varje urtavla finns i olika färger så att du kan anpassa klockan efter din egen stil.

Kalibrering av cykelsensor försenad
Möjligheten att kalibrera en cykelsensor är tyvärr försenad. Den kommer att släppas i kommande uppdateringar. Vi ber om ursäkt för besväret.

Coachningsverktyg och förbättrad navigering på Suunto Movescount.com

Coachningsverktyg på Suunto Movescount.com:

 • Movescountmedlemmar kan skapa en coachningsprofil
 • Coacher kan övervaka atleters träning med sammanfattnings- & analysverktyg
 • Coacher kan planera sina atleters träning med det nya veckoplaneringsverktyget
 • Coacher kan föra privata diskussioner med sina atleter online
 • Atleters konton kan vara privata (eller offentliga) och endast deras coach kan få tillgång till informationen
 • Skapa en tränarprofil under inställningarna på Movescount.com


Förbättrad navigering på Suunto Movescount.com
Hitta snabbt och enkelt din årliga/månatliga statistik och få tillgång till gemensamt innehåll.

Läs hela uppdateringsinformationen för denna mjukvaruuppdatering