查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Sport Uporabniški priročnik – 1.9

Poti

Uro Suunto Spartan Sport lahko uporabite za navigacijo po poti. Pot načrtujete v storitvi Suunto Movescount in jo ob naslednji sinhronizaciji prenesete v uro.

Po poti navigirate tako:

  1. Podrsajte navzdol ali pritisnite zgornjo tipko, da odprete zaganjalnik.
  2. Pomaknite se do Navigation (Navigacija) in se dotaknite ikone ali pritisnite sredinsko tipko.

Navigation icon

  1. Pomaknite se do Routes (Poti) in pritisnite sredinsko tipko, da odprete seznam poti.

Routes list

  1. Pomaknite se do poti, po kateri želite navigirati, in pritisnite sredinsko tipko.
  2. Za začetek navigacije pritisnite zgornjo tipko.
  3. Če želite ustaviti navigacijo, znova pritisnite zgornjo tipko.

Če želite preklopiti med splošnim zemljevidom in podrobnejšim pogledom, se dotaknite zaslona.

Route overview

Če želite v podrobnem pogledu povečati ali pomanjšati prikaz, se dotaknite zaslona ali držite pritisnjeno sredinsko tipko. Povečavo prilagodite z zgornjo in spodnjo tipko.

Route zoom

Če na zaslonu za navigacijo podrsate navzgor z dna zaslona ali pritisnete spodnjo tipko, se odpre seznam bližnjic. Te bližnjice omogočajo hiter dostop do dejanj med navigacijo, kot je shranjevanje trenutne lokacije ali izbira druge poti za navigacijo.

Vsi športni načini z GPS-om imajo tudi možnost za izbiro poti. Glejte Navigacija med vadbo.

Navigacija z nadmorsko višino

Če navigirate po poti, ki vključuje podatke o nadmorski višini, lahko navigirate tudi na podlagi vzpona in spusta z uporabo zaslona profila nadmorske višine. Na glavnem navigacijskem zaslonu (na katerem vidite pot) podrsajte v levo ali pritisnite sredinsko tipko, da preklopite na zaslon profila nadmorske višine.

Zaslon profila nadmorske višine prikazuje naslednje podatke:

  • zgoraj: vašo trenutno nadmorsko višino;
  • v sredi: profil nadmorske višine z vašim trenutnim položajem;
  • spodaj: preostali vzpon ali spust (pogled spremenite z dotikom zaslona).

Altitude navigation

Če ste pri uporabi navigacije z nadmorsko višino preveč zašli s poti, bo ura na zaslonu profila nadmorske višine prikazala sporočilo Off route (S poti). Če opazite to sporočilo, se pomaknite na zaslon za navigacijo po poti, da se vrnete na pot, preden nadaljujete z navigacijo z nadmorsko višino.