查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.11

Motív displeja

Motív displeja

Ak chcete zvýšiť čitateľnosť displeja hodiniek počas tréningu alebo navigovania, môžete si vybrať medzi svetlým a tmavým motívom.

Pri svetlom motíve je pozadie displeja svetlé a čísla sú tmavé.

Pri tmavom motíve je kontrast opačný, teda pozadie je tmavé a čísla sú svetlé.

Motív je globálne nastavenie, ktoré možno v hodinkách zmeniť v ľubovoľnej možnosti športového režimu alebo v nastaveniach navigovania.

Zmena motívu displeja v možnostiach športového režimu:

 1. Keď je zobrazený ciferník, stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Excercise (Cvičenie) a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite do ľubovoľného športového režimu a stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 4. Prejdite na položku Theme (Téma) a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Pravým horným a dolným tlačidlom môžete prepínať medzi možnosťami tém Light (Svetlá) a Dark (Tmavá) a výber potvrďte stredným tlačidlom.
 6. Prechodom späť zatvorte možnosti športového režimu a spustite (alebo zatvorte) športový režim.

Zmena motívu displeja v nastaveniach navigácie:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku ** (Navigácia)** a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite na nastavenia položky Navigation (Navigácia), ako je popísané vyššie, a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite na položku Theme (Téma) a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Pravým horným a dolným tlačidlom môžete prepínať medzi možnosťami tém Light (Svetlá) a Dark (Tmavá) a výber potvrďte stredným tlačidlom.
 6. Z nastavení navigovania odídete stlačením stredného tlačidla.