查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 1.12

Alarm za nevihto

Alarm za nevihto

Znaten padec barometrskega tlaka običajno pomeni, da se bliža nevihta, zato si poiščite zavetje. Če je funkcija alarma za nevihto vklopljena in zračni tlak v triurnem obdobju pade za 4 hPa (0,12 inHg) ali več, ura Suunto Spartan Ultra sproži zvočni alarm in prikaže simbol za nevihto.

Če želite vklopiti alarm za nevihto:

  1. Pritisnite sredinsko tipko, da odprete meni z bližnjicami.
  2. Pomaknite se navzdol do Alarms(Alarm) in potrdite izbiro s sredinsko tipko.
  3. Pomaknite se navzdol do Storm alarm(Alarm za nevihto) in potrdite izbiro s sredinsko tipko.

Ko se oglasi zvok alarma za nevihto, ga lahko izklopite s pritiskom katere koli tipke. Če ne pritisnete nobene tipke, alarm traja eno minuto. Simbol za nevihto ostane prikazan na zaslonu, dokler se vremenske razmere ne stabilizirajo (upočasnitev padanja zračnega tlaka).

storm alarm active Spartan