查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Ultra Gabay sa User - 1.12

Mga Display

Nako-customize ang mga display at maaaring magbago sa pamamagitan ng mga update ng software. Gayunpaman, hindi nagbabago ang basic na pagkakaayos, gaya ng inilalarawan sa ibaba.

basic ui

  1. Launcher
  2. Mukha ng relo
  3. Aktibidad
  4. Pagsasanay
  5. Pag-recover