Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content

Сензорен екран и бутони

Сензорен екран и бутони

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro има сензорен екран и три бутона, които можете да използвате за навигация през дисплеите и функциите.

Плъзване и докосване

 • плъзнете нагоре или надолу, за да се придвижите през дисплеите и менютата
 • плъзнете надясно и наляво за да се придвижите назад и напред в дисплеите
 • плъзнете наляво или надясно, за да видите допълнителни дисплеи и подробности
 • докоснете, за да изберете опция
 • докоснете екрана, за да видите алтернативна информация
 • докоснете и задръжте, за да отворите контекстно меню с опции
 • докоснете два пъти, за да се върнете към показването на време от другите дисплеи (с изключение на стартовата програма и настройките)

Горен бутон

 • натиснете, за да се придвижите нагоре в изгледите и менютата

Среден бутон

 • Натиснете, за да изберете опция или да видите допълнителна информация
 • задръжте натиснат, за да се върнете към менюто с настройки
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

Долен бутон

 • натиснете, за да се придвижете надолу в изгледите и менютата

Докато записвате тренировка:

Горен бутон

 • натиснете, за да поставите на пауза или за да подновите записа
 • задръжте натиснат, за да промените дейността

Среден бутон

 • натиснете, за да смените дисплея
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

Долен бутон

 • натиснете, за да отбележите обиколка
 • задръжте натиснат, за да заключите и отключите бутоните