Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content
Table of Content
  • Мониторинг на съня

Мониторинг на съня

Добрият сън е важен за вашето духовно и физическо здраве. Можете да използвате своя часовник, за да следите съня си и средно колко сън си осигурявате.

Когато носите часовника си в леглото, Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro следи вашия сън на базата на данните от акселерометъра. Можете да оставите часовника си до леглото, когато заспивате, но препоръчваме да го оставите на ръката, за да получите по-точни данни.

За мониторинг на съня:

  1. Отворете настройките на часовника си, превъртете до Sleep (Сън), и натиснете средния бутон.
  2. Включете Sleep tracking (Мониторинг на съня).

    sleeptracking setting UltraSport

  3. Настройте времето за лягане и събуждане според обичайния си режим за сън.

Последната стъпка определя времето за сън. Вашият часовник използва този период, за да определи кога спите (по време на времето за сън) и отчита целия сън като една сесия. Ако станете през нощта, например за да пиете вода, вашият часовник ще отчете съня след това в същата сесия.

бележка:

Ако си легнете преди времето си за сън и се събудите след периода за сън, часовникът няма да отчете това в сесията за сън. Трябва да настроите времето за сън според най-ранния час, в който може да си легнете и най-късното време, в което можете да станете.

Когато сте включили мониторинг на съня, можете също да настроите целево време за сън. Обикновено един възрастен се нуждае от между 7 и 9 часа сън на денонощие, макар че идеалното количество сън може да е различно от нормата.

Тенденции в съня

Когато се събудите, ще видите обобщение на своя сън. Обобщението включва например общата продължителност на съня ви, както и приблизителното време, в което сте били будни (движение), и времето, през което сте били в дълбок сън (без движение).

Освен обобщението на съня, можете да проследите общите тенденции в съня си с анализа на съня. От циферблата натиснете долния десен бутон, докато видите екрана Sleep (Сън). Първият изглед показва последния ви сън, сравнен със вашата целева продължителност на съня.

sleepinsight UltraSport

Докато сте в екрана за сън, можете да плъзнете надясно, за да видите средното си време на сън за последните седем дни.

От екрана Sleep (Сън) можете да задържите средния бутон натиснат, за да отворите настройките за мониторинг на съня и обобщението на последния сън.

бележка:

Всички измервания за съня се базират единствено на движения, следователно са приблизителни и може да не отразяват реалните ви навици на спане.

Измерване на сърдечния ритъм по време на сън

Ако носите часовника си през нощта, можете да получите допълнителни данни за сърдечния си ритъм, докато спите. За да включите оптично измерване на сърдечен ритъм през нощта, уверете се, че опциите Daily HR (Пулс за деня) (вижте Пулс за деня) и режим Do Not Disturb (Не безпокой) са включени (вижте Режим „Не безпокой”).

Автоматичен режим „Не безпокой"

Можете да използвате настройката за автоматичен режим „Не безпокой", за да включите автоматично режимa, докато спите.

Table of Content