Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content
Table of Content
 • Запис на тренировка

Запис на тренировка

В допълнение към денонощното следене на активността, можете да използвате часовника си, за да записвате тренировъчните си сесии или други активности, за да получите подробна обратна информация и да следите напредъка си.

За да запишете тренировка:

 1. Сложете си сензора за сърдечен ритъм (опционален).
 2. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
 3. Докоснете иконата за тренировка или докоснете средния бутон.

Exercise icon Spartan

 1. Плъзгайте нагоре или надолу, за да превъртате през спортните режими, и докоснете този, който желаете да използвате. Като алтернатива можете да превъртате с горния и долния бутон и да избирате със средния.
 2. Над индикатора за старт се появяват няколко икони, в зависимост от това какво устройство използвате заедно със спортния режим (като напр. за измерване на сърдечен ритъм, GPS и POD устройство за крак). Тези икони са в сиво, докато устройствата бъдат отчетени, и стават зелени, след като се намери сигнал. Можете да изчакате всяка икона да стане зелена или да започнете записа по свое желание, като натиснете средния бутон.

Running mode start

 1. Докато записвате, можете да сменяте дисплеите със средния бутон или като използвате сензорния екран, ако е включен.
 2. Натиснете горния бутон, за да поставите записа на пауза. Можете да спрете и съхраните данните с долния бутон или да продължите с горния бутон.

Recording paused Spartan

Ако спортният режим, който сте избрали, има опции, като например задаване на цел, свързана с продължителността, можете да регулирате и тях, преди да започнете записа, като плъзнете нагоре или натиснете долния бутон. Можете също да регулирате опциите на спортния режим, докато записвате, като задържите средния бутон натиснат.

подшушвам:

По време на запис можете да докоснете екрана, за да изскочи съобщение, което показва часа и нивото на батерията.

Ако използвате режим за няколко спорта, задръжте горния бутон натиснат, за да преминавате между спортовете.

След като спрете записа, устройството ще ви попита как сте се чувствали. Можете да отговорите на въпроса или да го пропуснете (вижте Усещане). След това ще получите обобщение на активността, което можете да разгледате чрез сензорния екран или бутоните.

Ако сте направили запис, който не искате да запазвате, можете да го изтриете от дневника, като превъртите до долу цялото резюме и натиснете бутона за изтриване. Можете да изтривате вписвания по същия начин и от дневника.

Log delete

Навигиране по време на тренировка

Можете да навигирате по даден маршрут или до POI, докато записвате тренировка.

Спортният режим, който използвате, трябва да е с активиран GPS, за да имате достъп до опциите за навигиране. Ако точността на GPS в спортния режим е зададена на OK или Good (Добра), то когато избирате маршрут или POI точността на GPS се променя на Best (Най-добра).

За навигация по време на тренировка:

 1. Създайте маршрут или POI в Suunto Movescount и синхронизирайте часовника си, ако все още не сте го направили.
 2. Изберете спортен режим, който използва GPS, след което плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите. Като алтернатива, можете първо да започнете записа си и след това да задържите средния бутон натиснат, за да отворите опциите за спортния режим.
 3. Превъртете до Navigation (Навигация) и докоснете иконата или натиснете средния бутон
 4. Плъзнете нагоре и надолу или натиснете горния и долния бутон, за да изберете опция за навигиране и натиснете средния бутон.
 5. Изберете маршрута или POI, до която искате да навигирате, и натиснете средния бутон. След това натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.

Ако все още не сте стартирали записа на тренировката, последната стъпка ви отвежда обратно към опциите на спортния режим. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.

В хода на тренировката плъзнете надясно и натиснете средния бутон, за да превъртите до дисплея за навигация, където ще видите маршрута или POI, която сте избрали. За повече информация относно дисплея за навигация, вижте Навигиране до POI и Маршрути.

Докато сте в този дисплей, можете да плъзнете нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите опциите за навигиране. От опциите за навигиране, можете например да изберете друг маршрут или POI, да проверите координатите на настоящото си местоположение, както и крайната навигация, като изберете Breadcrumb (Придвижване по следа).

Опции за пестене на енергия според спортния режим

За да удължите живота на батерията, докато използвате спортните режими с GPS, най-полезно би било да настроите точността (вижте Точност на GPS и пестене на енергия). За да удължите живота на батерията дори още повече, можете да настроите употребата на следните опции за пестене на енергия:

 • Цвят на дисплея: по подразбиране, дисплеят използва целия спектър от налични цветове. Когато активирате опцията Low color, дисплеят използва по-малко цветове, което намалява количеството на необходима енергия от батерията.
 • Таймаут на дисплея: обикновено, по време на тренировка, дисплеят е винаги включен. Когато включите опцията за таймаут на дисплея, той се изключва след 10 секунди, за да пести батерия. Натиснете който и да е бутон, за да включите дисплея отново.

За да активирате опциите за пестене на енергия:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Превъртете до Power saving (Пестене на енергия) и докоснете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Настройте опциите за пестене на енергия както желаете, след което плъзнете надясно или задръжте средния бутон натиснат, за да излезете от опциите за пестене на енергия.
 4. Превъртете обратно нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.
бележка:

Ако опцията за таймаут на дисплея е включена, пак можете да получавате мобилни известия, както и звукови и вибрационни сигнали. Не се показват други визуални помощни средства като изскачане на съобщение за автопауза.

Table of Content