Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Začíname - Dotykové obrazovky a tlačidlá
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Používateľská príručka - 1.12

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro majú dotykovú obrazovku a tri tlačidlá, ktorými sa možno pohybovať po displejoch a funkciách.

Potiahnutie a poklepanie

 • potiahnutím nahor alebo nadol sa možno pohybovať po displejoch a ponukách
 • potiahnutím doprava a doľava sa možno pohybovať dopredu a dozadu po displejoch
 • potiahnutím doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie displeje a podrobnosti
 • poklepaním sa vyberá položka
 • poklepaním po displeji sa zobrazia alternatívne informácie
 • poklepaním a podržaním sa otvorí kontextová ponuka možností
 • dvojitým poklepaním sa vrátite na zobrazenie času z ostatných displejov (okrem spúšťača a nastavení)

Horné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa vyberie položka alebo sa zobrazia alternatívne informácie
 • podržaním stlačeného sa vrátite do ponuky nastavení
 • podržaním stlačeného sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Počas zaznamenávania cvičenia:

Horné tlačidlo

 • stlačením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
 • podržaním stlačeného sa zmení aktivita

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa označí medzičas
 • podržaním stlačeného sa uzamknú alebo odomknú tlačidlá