Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Používateľská príručka - 1.12

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro majú dotykovú obrazovku a tri tlačidlá, ktorými sa možno pohybovať po displejoch a funkciách.

Potiahnutie a poklepanie

 • potiahnutím nahor alebo nadol sa možno pohybovať po displejoch a ponukách
 • potiahnutím doprava a doľava sa možno pohybovať dopredu a dozadu po displejoch
 • potiahnutím doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie displeje a podrobnosti
 • poklepaním sa vyberá položka
 • poklepaním po displeji sa zobrazia alternatívne informácie
 • poklepaním a podržaním sa otvorí kontextová ponuka možností
 • dvojitým poklepaním sa vrátite na zobrazenie času z ostatných displejov (okrem spúšťača a nastavení)

Horné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa vyberie položka alebo sa zobrazia alternatívne informácie
 • podržaním stlačeného sa vrátite do ponuky nastavení
 • podržaním stlačeného sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Počas zaznamenávania cvičenia:

Horné tlačidlo

 • stlačením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
 • podržaním stlačeného sa zmení aktivita

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa označí medzičas
 • podržaním stlačeného sa uzamknú alebo odomknú tlačidlá