Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Používateľská príručka - 1.12

Ikony

Zariadenie Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro používa tieto ikony:

icon airplane modeletový režim
icon altitudenadmorská výška
icon alt diffrozdiel nadmorskej výšky
icon ascentstúpanie
icon ascent timečas stúpania
icon backspäť; návrat do ponuky
icon breath raterýchlosť dýchania
icon-lockzámok tlačidiel
icon cadencekadencia
icon calibrate compasskalibrácia (kompasu)
icon calorieskalórie
icon nav locationaktuálna poloha (navigácia)
icon chargingnabíjanie
icon descentklesanie
icon descent timečas klesania
icon distancevzdialenosť
icon durationtrvanie
icon EPOCEPOC
icon estimated VO2odhadované VO2
icon exercise Spartancvičenie
icon failurechyba
icon flat timečas po rovine
icon GPS acquiredzískané informácie GPS
icon headingkurz (navigácia)
icon heart ratesrdcová frekvencia
icon HR acquiredzískaný signál snímača srdcovej frekvencie
icon highest point Spartannajvyšší bod
icon incoming callprichádzajúci hovor
icon logbookzáznamník
icon low batteryslabá batéria
icon lowest point Spartannajnižší bod
icon notificationspráva/oznámenie
icon missed callzmeškaný hovor
icon navigationnavigácia
icon no ascentsžiadne stúpania
icon no descentsžiadne klesania
icon off routemimo trasy
icon pacetempo
icon log plannednaplánovaný pohyb
icon POD acquiredzískaný signál zo zariadenia POD
icon powerPOD acquiredzískaný signál zo zariadenia Power POD
icon PTEMaximálny tréningový účinok
icon recovery timečas zotavenia
icon notification update availableaktualizácia softvéru k dispozícii
icon stepskroky
icon stopwatchstopky
icon stroke raterýchlosť záberov (plávanie)
icon successúspech
icon SWOLFSWOLF
icon syncingsynchronizácia
icon settings Spartannastavenia
Icon Traningtréning
icon temperatureteplota
Storm Alarm baro ultravýstraha pred búrkou
Barometer ultra barobarometer

Table of Content