Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 1.12

Table of Content

Features

Features

การติดตามกิจกรรม

นาฬิกาจะติดตามระดับกิจกรรมโดยรวมที่ทำตลอดทั้งวัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะแค่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นก็ตาม

การทำร่างกายให้กระฉับกระเฉงและออกกำลังกายเป็นเรื่องดี แต่คุณต้องจัดวันพักผ่อนที่เหมาะสมโดยทำกิจกรรมเบา ๆ เมื่อฝึกซ้อมอย่างหนัก

ตัวนับกิจกรรมจะรีเซ็ตทุก ๆ วันเวลาเที่ยงคืน ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ (วันอาทิตย์) นาฬิกาจะแสดงข้อมูลสรุปกิจกรรมของคุณโดยแสดงค่าเฉลี่ยสำหรับจำนวนรวมในแต่ละสัปดาห์และแต่ละวัน

ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างจากจอหน้าปัดเพื่อดูจำนวนก้าวที่ทำได้ทั้งหมด

ActivityMonitoring steps Spartan

นาฬิกาจะนับจำนวนก้าวโดยใช้มิเตอร์วัดความเร็ว การนับจำนวนก้าวจะสะสมต่อไปเรื่อย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในขณะบันทึกช่วงการออกกำลังกายและกิจกรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นาฬิกาจะไม่นับก้าวในการเล่นกีฬาบางประเภท เช่น ว่ายน้ำและปั่นจักรยาน

นอกจากจำนวนก้าวแล้ว คุณสามารถแตะหน้าจอเพื่อดูปริมาณแคลอรีโดยประมาณของแต่ละวัน

ActivityMonitoring calories Spartan

ตัวเลขขนาดใหญ่กลางหน้าจอคือ จำนวนแคลอรีที่เผาผลาญไปแล้วโดยประมาณ คุณจะเห็นปริมาณแคลอรีทั้งหมดที่เผาผลาญไปแล้วด้านล่าง ยอดรวมจะรวมทั้งแคลอรีจากการออกกำลังกายและและอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของคุณ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

วงแหวนในหน้าจอทั้งสองชี้ให้เห็นว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน เป้าหมายเหล่านี้ปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าส่วนตัวของคุณได้ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

นอกจากนี้ คุณยังตรวจสอบกิจกรรมที่ทำในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาได้ด้วยการปัดไปทางขวา แตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางเพื่อสลับดูจำนวนก้าวและแคลอรี

ActivityMonitoring steps week

เป้าหมายกิจกรรม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายประจำวันได้ทั้งจำนวนก้าวและปริมาณแคลอรี ขณะอยู่ในหน้าจอกิจกรรม ให้แตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเปิดการตั้งค่าเป้าหมายกิจกรรม

เป้าหมายกิจกรรม

ในขณะตั้งจำนวนก้าวเป้าหมาย คุณสามารถกำหนดจำนวนก้าวทั้งหมดที่จะเดินในแต่ละวันได้

แคลอรีทั้งหมดที่คุณเผาผลาญต่อวันขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คืออัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และการออกกำลังกายของคุณ

แคลอรีในเป้าหมายกิจกรรม

ค่า BMR คือปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเผาผลาญในขณะที่กำลังพัก ซึ่งเป็นปริมาณแคลอรีที่ร่างกายต้องใช้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทำงานบางอย่างได้ เช่น กะพริบตาหรือทำให้หัวใจเต้น ปริมาณแคลอรีนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนตัวของคุณ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุและเพศ

เมื่อตั้งปริมาณแคลอรีเป้าหมายแล้ว คุณต้องกำหนดปริมาณแคลอรีที่ต้องการเผาผลาญ นอกเหนือจากค่า BMR หรือที่เรียกว่าแคลอรีจากกิจกรรมทางร่างกาย วงแหวนในหน้าจอแสดงความคืบหน้าในการทำกิจกรรม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณแคลอที่เผาผลาญในระหว่างวันเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

การแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที (Instant HR)

การแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันทีจะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในภาพรวม หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจของคุณในช่วง 10 นาที พร้อมอัตราการเผาผลาญแคลอรีรายชั่วโมงโดยประมาณและอัตราการเต้นของหัวใจในปัจจุบันของคุณ

Instant HR

วิธีดูอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที

  1. ปัดหน้าจอขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อดูหน้าการติดตามกรรมของวัน
  2. ปัดซ้ายเพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันทีและรอให้เซ็นเซอร์ออปติคอลพบอัตราการเต้นของหัวใจ
  3. ปัดลงหรือกดปุ่มบนเพื่อออกจากหน้าจอนั้นและกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาตามปกติ

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในรอบ 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่บ่งบอกการฟื้นฟูของคุณหลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก เป็นต้น

หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งพล็อตจากอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยตามช่วงเวลา 24 นาที นอกจากนี้ คุณจะเห็นอัตราการเผาผลาญแคลอรีรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยและอัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมง

อัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้การฟื้นตัวที่ดี ถ้าอัตรานี้สูงกว่าปกติ คุณอาจยังฟื้นตัวจากการออกกำลังกายครั้งล่าสุดได้ไม่เต็มที่

Daily HR

หากคุณบันทึกการออกกำลังกาย ค่าอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวันจะสะท้อนถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นและการเผาผลาญแคลอรีจากการออกกำลังกายของคุณ โปรดทราบว่ากราฟและอัตราการเผาผลาญพลังงานมาจากค่าเฉลี่ย ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอยู่ที่ 200 ครั้งต่อนาทีในขณะออกกำลังกาย กราฟจะไม่แสดงค่าสูงสุด แต่แสดงค่าเฉลี่ยจาก 24 นาทีเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจแตะระดับสูงสุด

คุณต้องเปิดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันก่อน จึงจะเห็นหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจประจำวันได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้ได้จากการตั้งค่าใน กิจกรรม (กิจกรรม) หากเปิดหน้าจอการติดตามกิจกรรมอยู่ คุณยังเข้าสู่การตั้งค่ากิจกรรมได้โดยกดปุ่มกลางค้างไว้

หลังจากเปิดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันแล้ว นาฬิกาจะเปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลเป็นประจำเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ซึ่งจะเพิ่มการใช้แบตเตอรี่เล็กน้อย

Daily HR setting

เมื่อเปิดคุณลักษณะนี้แล้ว นาฬิกาจะใช้เวลา 24 นาทีก่อนจะแสดงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

วิธีดูอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

  1. ปัดหน้าจอขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อดูหน้าการติดตามกรรมของวัน
  2. ปัดไปทางซ้ายเพื่อเข้าหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที จากนั้นแตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางเพื่อสลับไปยังหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน
  3. ปัดลงหรือกดปุ่มบนเพื่อออกจากหน้าจอนั้นและกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาตามปกติ
หมายเหตุ:

หากคุณสวมนาฬิกาขณะนอนหลับ นาฬิกาอาจไม่สามารถติดตามอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดทั้งคืน นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดจำศีลซึ่งปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอล หากคุณไม่ขยับตัวเป็นเวลานาน

icon-accessories-and-spare-partsactivity_tracker_largeadaptive_training_guidance_largealtimeter_largebarometer_largecaution-iconcompass_largeicon-connect-and-update-your-watchconnectivity_largecustomize-iconicon-dealer-locatorextra_long_battery_life_largefaq_icon_largefitness_level_largefits_most_wrist_sizes_largefused_track_largegps_navigation_largegps_via_phone_largeguides_icon_largeheart_rate_training_zones_largeicon-how-to-use-videoshunt_and_fish_largeintelligent_battery_technology_largelong_battery_life_largeicon-newsletternote-iconicon-online-service-requestoutdoo_functions_largeover_80_sport_modes_largeicon-product-registrationProduct_registration_icon_largerepair_icon_largerepair-serviceroute_navigation_largesapphire_glass_icon_largeicon-service-locatorsleep_largeicon-software-updatesstress_largeicon-supporticon-suunto-movescounttested_tough_largetip-icontouch_screen_largetraining_plans_largeicon-training-worldicon-tutorial-tuesdaysuser-guideicon-user-guide-topicvibration_largevideos_icon_largewarning-iconicon-warranty-informationwater_resistant_100m_largewater_resistant_30m_largewater_resistant_50m_largeicon-webshop-faqwireless_sync_largewrist_based_heart_rate_large