Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 1.12

Table of Content
Table of Content
  • Features

Features

การติดตามกิจกรรม

นาฬิกาจะติดตามระดับกิจกรรมโดยรวมที่ทำตลอดทั้งวัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะแค่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นก็ตาม

การทำร่างกายให้กระฉับกระเฉงและออกกำลังกายเป็นเรื่องดี แต่คุณต้องจัดวันพักผ่อนที่เหมาะสมโดยทำกิจกรรมเบา ๆ เมื่อฝึกซ้อมอย่างหนัก

ตัวนับกิจกรรมจะรีเซ็ตทุก ๆ วันเวลาเที่ยงคืน ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ (วันอาทิตย์) นาฬิกาจะแสดงข้อมูลสรุปกิจกรรมของคุณโดยแสดงค่าเฉลี่ยสำหรับจำนวนรวมในแต่ละสัปดาห์และแต่ละวัน

ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างจากจอหน้าปัดเพื่อดูจำนวนก้าวที่ทำได้ทั้งหมด

ActivityMonitoring steps Spartan

นาฬิกาจะนับจำนวนก้าวโดยใช้มิเตอร์วัดความเร็ว การนับจำนวนก้าวจะสะสมต่อไปเรื่อย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในขณะบันทึกช่วงการออกกำลังกายและกิจกรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นาฬิกาจะไม่นับก้าวในการเล่นกีฬาบางประเภท เช่น ว่ายน้ำและปั่นจักรยาน

นอกจากจำนวนก้าวแล้ว คุณสามารถแตะหน้าจอเพื่อดูปริมาณแคลอรีโดยประมาณของแต่ละวัน

ActivityMonitoring calories Spartan

ตัวเลขขนาดใหญ่กลางหน้าจอคือ จำนวนแคลอรีที่เผาผลาญไปแล้วโดยประมาณ คุณจะเห็นปริมาณแคลอรีทั้งหมดที่เผาผลาญไปแล้วด้านล่าง ยอดรวมจะรวมทั้งแคลอรีจากการออกกำลังกายและและอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของคุณ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

วงแหวนในหน้าจอทั้งสองชี้ให้เห็นว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน เป้าหมายเหล่านี้ปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าส่วนตัวของคุณได้ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

นอกจากนี้ คุณยังตรวจสอบกิจกรรมที่ทำในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาได้ด้วยการปัดไปทางขวา แตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางเพื่อสลับดูจำนวนก้าวและแคลอรี

ActivityMonitoring steps week

เป้าหมายกิจกรรม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายประจำวันได้ทั้งจำนวนก้าวและปริมาณแคลอรี ขณะอยู่ในหน้าจอกิจกรรม ให้แตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเปิดการตั้งค่าเป้าหมายกิจกรรม

เป้าหมายกิจกรรม

ในขณะตั้งจำนวนก้าวเป้าหมาย คุณสามารถกำหนดจำนวนก้าวทั้งหมดที่จะเดินในแต่ละวันได้

แคลอรีทั้งหมดที่คุณเผาผลาญต่อวันขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คืออัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และการออกกำลังกายของคุณ

แคลอรีในเป้าหมายกิจกรรม

ค่า BMR คือปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเผาผลาญในขณะที่กำลังพัก ซึ่งเป็นปริมาณแคลอรีที่ร่างกายต้องใช้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทำงานบางอย่างได้ เช่น กะพริบตาหรือทำให้หัวใจเต้น ปริมาณแคลอรีนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนตัวของคุณ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุและเพศ

เมื่อตั้งปริมาณแคลอรีเป้าหมายแล้ว คุณต้องกำหนดปริมาณแคลอรีที่ต้องการเผาผลาญ นอกเหนือจากค่า BMR หรือที่เรียกว่าแคลอรีจากกิจกรรมทางร่างกาย วงแหวนในหน้าจอแสดงความคืบหน้าในการทำกิจกรรม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณแคลอที่เผาผลาญในระหว่างวันเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

การแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที (Instant HR)

การแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันทีจะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในภาพรวม หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจของคุณในช่วง 10 นาที พร้อมอัตราการเผาผลาญแคลอรีรายชั่วโมงโดยประมาณและอัตราการเต้นของหัวใจในปัจจุบันของคุณ

Instant HR

วิธีดูอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที

  1. ปัดหน้าจอขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อดูหน้าการติดตามกรรมของวัน
  2. ปัดซ้ายเพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันทีและรอให้เซ็นเซอร์ออปติคอลพบอัตราการเต้นของหัวใจ
  3. ปัดลงหรือกดปุ่มบนเพื่อออกจากหน้าจอนั้นและกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาตามปกติ

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในรอบ 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่บ่งบอกการฟื้นฟูของคุณหลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก เป็นต้น

หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งพล็อตจากอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยตามช่วงเวลา 24 นาที นอกจากนี้ คุณจะเห็นอัตราการเผาผลาญแคลอรีรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยและอัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมง

อัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้การฟื้นตัวที่ดี ถ้าอัตรานี้สูงกว่าปกติ คุณอาจยังฟื้นตัวจากการออกกำลังกายครั้งล่าสุดได้ไม่เต็มที่

Daily HR

หากคุณบันทึกการออกกำลังกาย ค่าอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวันจะสะท้อนถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นและการเผาผลาญแคลอรีจากการออกกำลังกายของคุณ โปรดทราบว่ากราฟและอัตราการเผาผลาญพลังงานมาจากค่าเฉลี่ย ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอยู่ที่ 200 ครั้งต่อนาทีในขณะออกกำลังกาย กราฟจะไม่แสดงค่าสูงสุด แต่แสดงค่าเฉลี่ยจาก 24 นาทีเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจแตะระดับสูงสุด

คุณต้องเปิดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันก่อน จึงจะเห็นหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจประจำวันได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้ได้จากการตั้งค่าใน กิจกรรม (กิจกรรม) หากเปิดหน้าจอการติดตามกิจกรรมอยู่ คุณยังเข้าสู่การตั้งค่ากิจกรรมได้โดยกดปุ่มกลางค้างไว้

หลังจากเปิดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันแล้ว นาฬิกาจะเปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลเป็นประจำเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ซึ่งจะเพิ่มการใช้แบตเตอรี่เล็กน้อย

Daily HR setting

เมื่อเปิดคุณลักษณะนี้แล้ว นาฬิกาจะใช้เวลา 24 นาทีก่อนจะแสดงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

วิธีดูอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

  1. ปัดหน้าจอขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อดูหน้าการติดตามกรรมของวัน
  2. ปัดไปทางซ้ายเพื่อเข้าหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที จากนั้นแตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางเพื่อสลับไปยังหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน
  3. ปัดลงหรือกดปุ่มบนเพื่อออกจากหน้าจอนั้นและกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาตามปกติ
หมายเหตุ:

หากคุณสวมนาฬิกาขณะนอนหลับ นาฬิกาอาจไม่สามารถติดตามอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดทั้งคืน นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดจำศีลซึ่งปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอล หากคุณไม่ขยับตัวเป็นเวลานาน

Table of Content